Marketingové komunikace festivalu Jeden svět ve Zlíně

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketingové komunikace festivalu Jeden svět ve Zlíně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Göttlichová, Marcela
dc.contributor.author Charvát, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-16T11:32:31Z
dc.date.available 2010-07-16T11:32:31Z
dc.date.issued 2008-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5361
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá otázkou, jak důležité jsou marketingové komunikace v neziskové organizaci a jaké jsou důsledky jejich absencí. Čtenáři nabízí možnost poznat, že marketingové komunikace jsou užitečným pomocníkem při organizaci filmového festi-valu. Teoretická část pojednává o marketingu v neziskovém sektoru a základních rysech marketingových komunikací. Praktická část poukazuje na specifika oblastí marketingo-vých komunikací filmového festivalu Jeden svět ve Zlíně a vyhodnocuje efektivitu jednot-livých částí komunikace festivalu. V závěru práce jsou nabídnuty návrhy a řešení problé-mových částí komunikace, včetně zkušeností a poznatků autora. cs
dc.format 47 s., 8 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1413037 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject festival cs
dc.subject neziskový sektor cs
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingové komunikace cs
dc.subject Jeden svět cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject média cs
dc.subject public relations cs
dc.subject promotion cs
dc.subject film cs
dc.subject projekce cs
dc.subject dokument cs
dc.subject festival en
dc.subject non-profit sector en
dc.subject marketing en
dc.subject marketing communications en
dc.subject One World en
dc.subject marketing mix en
dc.subject communication en
dc.subject media en
dc.subject public relations en
dc.subject promotion en
dc.subject film en
dc.subject projection en
dc.subject document en
dc.title Marketingové komunikace festivalu Jeden svět ve Zlíně cs
dc.title.alternative Marketing communications of festival Jeden svět in Zlin en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gregarová, Magda
dc.date.accepted 2008-05-30
dc.description.abstract-translated My work is tries to resolve question how important are the marketing communications in non-profit sector and what is the result of their absence. Reader can recognize that market-ing communications are very useful in organization of film festival. Theoretical part con-siders marketing in non-profit sector and essentials of marketing communication. Practical part specifies the area of marketing communications of film festival Jeden Svět in Zlín and evaluates the effectiveness of each part of communication. At the end of work are offered the possibilities how to improve problematic parts of communication based on skills and knowledge of the author. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4803
dc.date.assigned 2008-01-07
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
charvát_2008_bp.pdfBlocked 1.347Mb PDF View/Open
charvát_2008_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
charvát_2008_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account