Probiotika k produkci biosurfaktantů a jejich perspektiva pro kosmetické aplikace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Probiotika k produkci biosurfaktantů a jejich perspektiva pro kosmetické aplikace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedlaříková, Jana
dc.contributor.author Müllerová, Kateřina
dc.date.accessioned 2023-12-20T13:24:59Z
dc.date.available 2023-12-20T13:24:59Z
dc.date.issued 2023-02-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/53632
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o problematice probiotických biosurfaktantů. Po úvodní klasifikaci mikrobiálních biotenzidů získávaných především z patogenních mikroorganismů následuje charakteristika probiotických typů, včetně zdrojů jejich získávání a způsobů detekce. Další část práce je zaměřena na význam probiotických biosurfaktantů v kosmetice, zemědělství a v jiných oblastech průmyslu. V závěru jsou uvedeny příklady výrobků s obsahem biosurfaktantů dostupné na současném trhu.
dc.format 53
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Biosurfaktanty cs
dc.subject bakterie mléčného kvašení cs
dc.subject kosmetika cs
dc.subject probiotika cs
dc.subject zdravotnictví cs
dc.subject Biosurfactants en
dc.subject cosmetics en
dc.subject healthcare en
dc.subject lactic acid bacteria en
dc.subject probiotics en
dc.title Probiotika k produkci biosurfaktantů a jejich perspektiva pro kosmetické aplikace
dc.title.alternative Biosurfactant-Producing Probiotics and Their Perspective for Cosmetic Applications
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bartošová, Lucie
dc.date.accepted 2023-06-06
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the issue of probiotic biosurfactants. After an initial classification of microbial biosurfactants derived mainly from pathogenic microorganisms, a characterization of probiotic types follows, including their sources and methods of detection. The next part of the thesis focuses on the importance of probiotic biosurfactants in cosmetics, agriculture and other areas of industry. Finally, examples of products containing biosurfactants available on the current market are given.
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
dc.thesis.degree-discipline Biomateriály a kosmetika cs
dc.thesis.degree-discipline Biomaterials and Cosmetics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Materiály a technologie cs
dc.thesis.degree-program Materials and Technologies en
dc.identifier.stag 65027
dc.date.submitted 2023-05-18


Files in this item

Files Size Format View Description
müllerová_2023_dp.pdf 1.848Mb PDF View/Open None
müllerová_2023_op.pdf 834.8Kb PDF View/Open None
müllerová_2023_vp.pdf 832.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account