Vstup společnosti Bioveta, a.s. na trh USA

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vstup společnosti Bioveta, a.s. na trh USA

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chovancová, Miloslava
dc.contributor.author Vystavěl, Marek
dc.date.accessioned 2010-07-16T11:34:32Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5367
dc.description.abstract Cílem práce je připravit projekt vstupu společnosti Bioveta na trh veterinárních léčiv ve Spojených státech amerických. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické, která je dále dělena na analytickou a projektovou. Teoretická část je literární rešerší v oblasti exportních strategií. Analytická část se pak zabývá současnou situací v oblasti exportu společnosti Bioveta, a.s. a poskytuje informace o stavu trhu s veterinárními léčivy v USA. V závěrečné části práce je předkládán projekt vstupu společnosti na trh veterinárních léčiv včetně projektové a nákladové analýzy. cs
dc.format 82 s, 7 s. cs
dc.format.extent 1412779 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 05.05.2028
dc.subject Export cs
dc.subject vstup na trh cs
dc.subject veterinární trh v USA cs
dc.subject Export en
dc.subject market entrance en
dc.subject USA animal health market en
dc.title Vstup společnosti Bioveta, a.s. na trh USA cs
dc.title.alternative Entrance of Bioveta, a.s. on the U.S. market en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Salaj, Jurj
dc.date.accepted 2008-06-05
dc.date.vskp-available 2028-05-05
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to prepare a project on entrance of Bioveta, a.s. on the animal health market in the USA. The thesis is dividend into two parts - theoretical and practical that is further dividend into analytical part and project part. Theoretical part is a literature retrieval. Analytical part shows current situation in export activities of Bioveta, a.s. and provides information on US veterinary market. The project on entering the US animal health market can be found in the last part of the thesis including cost and risk analysis. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 8965
dc.date.assigned 2008-03-14
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vystavěl_2008_dp.pdfBlocked 1.347Mb PDF View/Open
vystavěl_2008_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
vystavěl_2008_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account