Projekt stanovení hodnoty společnosti pomocí vybraných výnosových metod oceňování

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt stanovení hodnoty společnosti pomocí vybraných výnosových metod oceňování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Homola, David
dc.contributor.author Odehnal, Filip
dc.date.accessioned 2023-12-20T13:25:01Z
dc.date.available 2023-12-20T13:25:01Z
dc.date.issued 2023-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/53686
dc.description.abstract Hlavním cílem práce je stanovení hodnoty vybrané společnosti XY za využití výnosových metod. Práce je dělena na teoretickou část a praktickou část. V teoretické části je provedena literární rešerše zabývající se problémem oceňování podniku, jež je výchozím bodem pro zpracování části praktické, která se dělí na část analytickou, v níž je provede analýza strategická a analýza finanční, dále na část projektovou, která navazuje na informace získané pomocí části analytické. Projektová část je věnována sestavení finančního plánu, stanovení velikosti nákladů na kapitál a vyčíslení hodnot provozně nutných položek majetkové struktury. Závěr práce je věnován ocenění a stanovení výsledné hodnoty vybrané společnosti.
dc.format 115 s. (176 000 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject analýza cs
dc.subject oceňování cs
dc.subject finanční plán cs
dc.subject výnosové metody ocenění cs
dc.subject ekonomická přidaná hodnota cs
dc.subject vážené průměrné náklady na kapitál cs
dc.subject kapitalizované čisté výnosy cs
dc.subject diskontované cash flow cs
dc.subject Analysis en
dc.subject Valuation en
dc.subject Financial Plan en
dc.subject Yield Valuation Methods en
dc.subject Economic Value Added en
dc.subject Weighted Average Costs of Capital en
dc.subject Capitalize Net Income en
dc.subject Discounted Cash Flow en
dc.title Projekt stanovení hodnoty společnosti pomocí vybraných výnosových metod oceňování
dc.title.alternative The Project of Determining the Value of the Company Using Selected Yield Valuation Methods
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pálka, Přemysl
dc.date.accepted 2023-06-07
dc.description.abstract-translated The main objective of the thesis is to determine the value of the selected company XY using yield methods. The thesis is divided into a theoretical part and a practical part. In the theoretical part, a literature search deals with the issue of business valuation. This acts as the foundation of the practical part, which is further divided into analysis and project part. The analysis is conducted from strategic and financial standpoint, and provides information needed for the project. The project draws up a financial plan determining the amount of capital costs and quantifying the values of operationally necessary property structures. The conclusion of the thesis is devoted to evaluating and determining the resulting value of the company selected.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finanční kontrola cs
dc.thesis.degree-discipline Financial Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Finance cs
dc.thesis.degree-program Finance en
dc.identifier.stag 63706
dc.date.submitted 2023-04-21


Files in this item

Files Size Format View Description
odehnal_2023_dp.pdf 4.211Mb PDF View/Open None
odehnal_2023_op.docx 47.40Kb Unknown View/Open None
odehnal_2023_vp.docx 47.04Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account