Zvýšení efektivity činnosti Finanční správy ČR organizačními prostředky se zaměřením na vymáhání

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zvýšení efektivity činnosti Finanční správy ČR organizačními prostředky se zaměřením na vymáhání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matula, Miloš
dc.contributor.author Kelíšek, Roman
dc.date.accessioned 2023-12-20T13:25:02Z
dc.date.available 2023-12-20T13:25:02Z
dc.date.issued 2023-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/53697
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na definování opatření vedoucích k optimalizaci některých vybraných činností vykonávaných orgány Finanční správy ČR v rámci vymáhání daňových nedoplatků. Zvolený problém byl řešen pomocí zhodnocení současného stavu, struktury, organizace práce a vyhodnocení údajů o výsledcích vymáhání a následného výběru dalších možných opatření vedoucích k efektivnější činnosti. V práci byla navržena řešení, která změnou vnitřní organizační struktury vymáhacích útvarů a vhodnou specializací jejich pracovníků umožňují v rámci zlepšení organizace práce přinést vyšší efektivitu vymáhání tohoto správního orgánu. Výsledky práce umožňují provést tato opatření bez nutnosti změny legislativy, jen na základě změny organizačního řádu a organizace práce ve vazbě na různě specifikovanou náplň práce konkrétních pracovníků.
dc.format 151 s. (291 663 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject správa daní cs
dc.subject správce daně cs
dc.subject Finanční správa České republiky cs
dc.subject finanční úřad cs
dc.subject daňový dlužník cs
dc.subject vymáhání daní cs
dc.subject daňová exekuce cs
dc.subject tax administration en
dc.subject tax authority en
dc.subject Financial Administration of the Czech Republic en
dc.subject tax office en
dc.subject tax debtor en
dc.subject tax enforcement en
dc.subject tax execution en
dc.title Zvýšení efektivity činnosti Finanční správy ČR organizačními prostředky se zaměřením na vymáhání
dc.title.alternative Increase of Effectiveness of Activity of Financial Administration of the Czech Republic via Organizational Means Focusing on Enforcement
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kapplová, Olga
dc.date.accepted 2023-06-07
dc.description.abstract-translated The master thesis is focused on the definition of measures leading to the optimization of some selected activities carried out by the Financial Administration of the Czech Republic in the context of tax arrears recovery. The selected problem was solved by means of evaluation of the current state, structure, work organization and evaluation of data on the results of the collection and subsequent selection of other possible measures leading to more effective activities. The paper proposed solutions which, by changing the internal organisational structure of the recovery units and by appropriately specialising their staff, would enable the improvement of the organisation of work to bring about greater efficiency in the recovery of this administrative body. The results of the work allow to implement these measures without the need to change the legislation, only based on changes in the organisational rules and work organisation in relation to the differently specified workload of specific employees.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Management veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.thesis.degree-discipline Management of Public Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Management a marketing cs
dc.thesis.degree-program Management and Marketing en
dc.identifier.stag 64484
dc.date.submitted 2023-04-21


Files in this item

Files Size Format View Description
kelíšek_2023_dp.pdf 2.511Mb PDF View/Open None
kelíšek_2023_op.docx 47.98Kb Unknown View/Open None
kelíšek_2023_vp.docx 49.49Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account