Niozomální nosiče pro enkapsulaci flavonoidů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Niozomální nosiče pro enkapsulaci flavonoidů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedlaříková, Jana
dc.contributor.author Salvová, Kateřina
dc.date.accessioned 2023-12-20T13:25:05Z
dc.date.available 2023-12-20T13:25:05Z
dc.date.issued 2023-02-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/53744
dc.description.abstract Teoretická část bakalářské práce se zaměřuje na problematiku rostlinných flavonoidů, jejich klasifikaci a biologické vlastnosti. Dále se soustřeďuje na možnosti zvýšení jejich stability prostřednictvím enkapsulace do různých typů nosičů. V neposlední řadě je věnována pozornost praktickému využití enkapsulovaných flavonoidů. Praktická část předložené práce se zabývá přípravou nosičů na bázi niozomů s enkapsulovaným kvercetinem a jejich charakterizací s důrazem na hodnocení fyzikálně-chemických vlastností, stability připravených systémů, kinetiky uvolňování aktivní látky a účinnosti enkapsulace.
dc.format 68
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject enkapsulace cs
dc.subject flavonoidy cs
dc.subject kvercetin cs
dc.subject niozom cs
dc.subject poloxamer cs
dc.subject encapsulation en
dc.subject flavonoids en
dc.subject niosomes en
dc.subject poloxamer en
dc.subject quercetin en
dc.title Niozomální nosiče pro enkapsulaci flavonoidů
dc.title.alternative Niosomal Carriers for Encapsulation of Flavonoids
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Urbánková, Lucie
dc.date.accepted 2023-06-07
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the bachelor thesis deals with the issue of plant flavonoids, their classification and biological properties. It also focuses on the possibilities of increasing their stability through encapsulation into different types of carriers. Finally, attention is paid to the practical application of encapsulated flavonoids. The practical part of the presented work deals with the preparation of niosome-based carriers with encapsulated quercetin and their characterization with emphasis on the evaluation of physicochemical properties, stability of the prepared systems, kinetics of active substance release and encapsulation efficiency.
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
dc.thesis.degree-discipline Biomateriály a kosmetika cs
dc.thesis.degree-discipline Biomaterials and Cosmetics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Materiály a technologie cs
dc.thesis.degree-program Materials and Technologies en
dc.identifier.stag 65110
dc.date.submitted 2023-05-19


Files in this item

Files Size Format View Description
salvová_2023_dp.pdf 2.422Mb PDF View/Open None
salvová_2023_op.pdf 287.7Kb PDF View/Open None
salvová_2023_vp.pdf 833.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account