Analýza zdokonalení prevence bezpečnosti práce ve společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza zdokonalení prevence bezpečnosti práce ve společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kressová, Petra
dc.contributor.author Tomanová, Romana
dc.date.accessioned 2010-07-16T11:37:33Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5378
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, především na rizika a prevenci úrazovosti. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se oblasti bezpečnosti práce. V praktické části se zaměřuji na analýzu systému organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., konkrétně jaká opatření jsou prováděna, aby se předcházelo pracovním úrazům. Navrhla jsem některá bezpečnostní opatření. cs
dc.format 59 s., 7 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1649753 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 23.05.2038
dc.subject bezpečnost práce cs
dc.subject ochrana zdraví cs
dc.subject péče cs
dc.subject úrazová prevence cs
dc.subject bezpečnostní rizika cs
dc.subject odborné vzdělávání cs
dc.subject systém organizace bezpečnosti práce cs
dc.subject safety at work en
dc.subject health prtection en
dc.subject care en
dc.subject accident prevention en
dc.subject safety risks en
dc.subject vocational education en
dc.subject organization system safety at work en
dc.title Analýza zdokonalení prevence bezpečnosti práce ve společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. cs
dc.title.alternative Analysis improvement of the prevention safety at work in the company Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bejtkovský, Jiří
dc.date.accepted 2008-06-12
dc.date.vskp-available 2038-05-23
dc.description.abstract-translated Thesis is focused on the safety at work and health protection at work, above all on risks and accident prevention. In theoretical part are explained basic terms relevant to safety at work areas. Practical part is focused at the analyse and health protection at work in the company Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., concretely which steps are done to the accident prevention. I suggested some safety device. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9633
dc.date.assigned 2008-03-21
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
tomanová_2008_bp.pdfBlocked 1.573Mb PDF View/Open
tomanová_2008_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
tomanová_2008_op.doc 158Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account