Bezpečnost, ovládání a komunikace výtahu z pohledu bezpečnostních technologií

DSpace Repository

Language: English čeština 

Bezpečnost, ovládání a komunikace výtahu z pohledu bezpečnostních technologií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drga, Rudolf
dc.contributor.author Churý, Jaroslav
dc.date.accessioned 2010-07-16T11:38:23Z
dc.date.available 2011-01-11T09:40:50Z
dc.date.issued 2008-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5380
dc.description.abstract Bakalářská práce vznikla jako průvodce do světa výtahů pro pracovníky PKB. Zaměřuje se na evakuační a požární výtahy a jejich použití, nouzovým přivoláním pomoci z výtahů, spolupráci výtahů s ostatními bezpečnostními systémy a napojení výtahů na systémy inteligentních budov. Část věnovaná vyprošťování z osob výtahu je určena zejména pro pracovníky hlídacích služeb. Na závěr se pokouším navrhnout nová řešení a odhaduji jakým dalším směrem se bude ubírat vývoj výtahů. cs
dc.format 78 s., 3 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 4240401 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 01.09.2010
dc.subject Fire and evacuation lifts en
dc.subject communication with lifts en
dc.subject Evakuační a požární výtah cs
dc.subject komunikace výtahu cs
dc.title Bezpečnost, ovládání a komunikace výtahu z pohledu bezpečnostních technologií cs
dc.title.alternative Lifts' Safety, Control and Communication from the Viewpoint of Security Technologies en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lukáš, Luděk
dc.date.accepted 2008-09-09
dc.description.abstract-translated Bachelor work was created as a guide to the world of lifts for PKB workers. It focuses on evacuation and fire lifts and their use, emergency calling of assistance from the lifts, lifts cooperation with other security systems and elevators connecting the systems intelligent buildings. Part of work with people released from the lift is designed especially for safekeeping workers. Finally, I am trying to propose new solutions and conjecturing the other direction will take the development of lifts. en
dc.description.department Ústav elektrotechniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/93 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 9313
dc.date.assigned 2008-02-22
utb.result.grade B
local.subject výtahy cs
local.subject evakuace osob cs
local.subject průmysl komerční bezpečnosti cs
local.subject příručky cs
local.subject inteligentní budovy cs
local.subject elevators en
local.subject person evacuation en
local.subject commercial security industry en
local.subject handbooks and manuals en
local.subject intelligent buildings en


Files in this item

Files Size Format View
churý_2008_bp.pdfBlocked 4.043Mb PDF View/Open
churý_2008_vp.doc 292.5Kb Microsoft Word View/Open
churý_2008_op.doc 289Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account