Design herní konzole pro Škoda Auto a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Design herní konzole pro Škoda Auto a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Surman, Martin
dc.contributor.author Bernard, Jaromír
dc.date.accessioned 2023-12-20T13:25:08Z
dc.date.available 2023-12-20T13:25:08Z
dc.date.issued 2022-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/53826
dc.description.abstract Práce se zabývá návrhem volantu, jako hračky a ovladače, ke hře na tabletu, která je propojena s automobily značky Škoda. Práce zahrnuje rozbor digitálních, popřípadě semi-digitálních hraček a jejich vliv na rozvoj dítěte. To zahrnuje doporučení relevantních institucí ohledně vhodného věku a míry použití, ale i zhodnocení studií poukazujících na pozitivní aspekty videoher, a to jak v edukativních, tak i sociálních sférách. Zabývá se i vznikem a působením fenoménu "motion sickness" a to včetně způsobů jeho zamezení. Následně řeší problematiku trávení času v automobilu z pohledu dětí i dospělých a vyvozuje závěry z jejich ambivalentních názorů. Práce zahrnuje i ukázku relevantních produktů a jejich zhodnocení. Získané informace reflektuje v návrhu konzole a přidružené aplikace.
dc.format 83 s. (98 700 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject herní konzole cs
dc.subject edukace cs
dc.subject průmyslový design cs
dc.subject automobilový design cs
dc.subject ovladače cs
dc.subject videohry cs
dc.subject sociální vztahy cs
dc.subject video game console en
dc.subject education en
dc.subject industrial design en
dc.subject automobile design en
dc.subject controllers en
dc.subject video games en
dc.subject social relations en
dc.title Design herní konzole pro Škoda Auto a.s.
dc.title.alternative Design for Škoda Auto a.s.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrdina, Jakub
dc.date.accepted 2023-06-08
dc.description.abstract-translated The work focuses on the design of a steering wheel as a toy and controller for tablet gaming, which is connected to Škoda brand cars. The study includes an analysis of digital or semi-digital toys and their impact on child development. This includes examining recommendations from relevant institutions regarding appropriate age and usage limits, as well as evaluating studies highlighting the positive aspects of video games in educational and social spheres. It also addresses the occurrence and effects of the "motion sickness" phenomenon, including ways to prevent it. Subsequently, it explores the issue of time spent in cars from the perspective of both children and adults, drawing conclusions from their ambivalent opinions. The work includes examples of relevant products and their evaluation. The acquired information is reflected in the design of the console and its associated gaming app.
dc.description.department Ateliér Průmyslový design
dc.thesis.degree-discipline Průmyslový design cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-program Multimédia a design cs
dc.identifier.stag 65921
dc.date.submitted 2023-05-19


Files in this item

Files Size Format View Description
bernard_2023_dp.pdf 4.832Mb PDF View/Open None
bernard_2023_op.pdf 142.5Kb PDF View/Open None
bernard_2023_vp.doc 92Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account