Příprava heterostrukturovaných vrstev na bázi 1D ZnO s fotokatalytickou aktivitou

DSpace Repository

Language: English čeština 

Příprava heterostrukturovaných vrstev na bázi 1D ZnO s fotokatalytickou aktivitou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Masař, Milan
dc.contributor.author Odstrčilová, Nikola
dc.date.accessioned 2023-12-20T13:25:10Z
dc.date.available 2023-12-20T13:25:10Z
dc.date.issued 2022-12-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/53852
dc.description.abstract Předložená diplomová práce se zabývá přípravou heterostrukturovaných vrstev na bázi 1D ZnO s fotokatalytickou aktivitou. V teoretické části je věnována pozornost problematice odpadních vod s důrazem na polutanty vyvolávající obavy ohledně lidského zdraví, jako farmaceutická léčiva, hormonálně aktivní látky, a možnostem čištění odpadních vod s důrazem na fotokatalýzu. Experimentální část je zaměřena na přípravu a charakterizaci heterostrukturovaných vrstev 1D-ZnO dekorovaných nanočásticemi Ag a ověření vhodnosti těchto struktur pro fotokatalytickou degradaci vybraných polutantů. Po předběžném ověření fotokatalytické aktivity připravených substrátů vizuálním pozorováním přeměny fotoaktivních inkoustů byla demonstrována degradace vybraných farmak, diklofenaku a karmabazepinu a konečně i degradace estrogenu E3 v kontinuálně průtočném fotokatalytickém reaktoru.
dc.format 81 s, 123 451 znaků
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject fotokatalýza cs
dc.subject oxid zinečnatý cs
dc.subject nanočástice stříbra cs
dc.subject estrogeny cs
dc.subject léčiva cs
dc.subject photocatalysis en
dc.subject zinc oxide en
dc.subject silver nanoparticles en
dc.subject estrogens en
dc.subject drugs en
dc.title Příprava heterostrukturovaných vrstev na bázi 1D ZnO s fotokatalytickou aktivitou
dc.title.alternative Preparation of 1D ZnO-based heterostructured layers with photocatalytic activity
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dvořáčková, Marie
dc.date.accepted 2023-06-08
dc.description.abstract-translated The presented diploma thesis deals with preparation of 1D ZnO-based heterostructured layers with photocatalytic aktivity. In the theoretical part, attention is paid to wastewater treatment with an emphasis on pollutants causing concern about human health, such as pharmaceutical drugs, hormonally active substances, and the possibilities of wastewater treatment with an emphasis on photocatalysis. The experimental part is focused on the preparation and characterization of heterostructured 1D-ZnO layers decorated with Ag nanoparticles and demonstration of feasibility of these structures for the photocatalytic degradation of selected model pollutants. After preliminary assessment of the photocatalytic activity of the prepared substrates by visual observation of the transformation of photoactive inks, the degradation of selected pharmaceuticals, diclofenac and carbamazepine, and finally the degradation of estrogen E3 in a continuous flow photocatalytic reactor was demonstrated.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
dc.thesis.degree-discipline - cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Environmentální inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Environmental Engineering en
dc.identifier.stag 64594
dc.date.submitted 2023-05-12


Files in this item

Files Size Format View Description
odstrčilová_2023_dp.pdf 5.632Mb PDF View/Open None
odstrčilová_2023_op.pdf 251.5Kb PDF View/Open None
odstrčilová_2023_vp.pdf 81.93Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account