Návrh projektu rozvoje obuvnického klastru ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh projektu rozvoje obuvnického klastru ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sobieská, Daniela
dc.contributor.author Škarpichová, Anna
dc.date.accessioned 2010-07-16T11:40:11Z
dc.date.issued 2007-12-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5385
dc.description.abstract Cílem této práce je zjistit potřeby firem obuvnického klastru prostřednictvím osobního dotazování. Na základě výsledků osobních pohovorů navrhnout projektové aktivity pro obuvnický klastr ve Zlínském kraji související s jeho rozvojem. V teoretické části se čtenář seznámí s teorií klastrů, jejich historií a typologií. V analytické části pak s profilem regionu, daného odvětví a institucemi, které se účastní klastrové iniciativy obuvnického průmyslu. Po shrnutí historie vzniku obuvnického klastru následuje krátké seznámení s firmami a návrhy projektových aktivit. cs
dc.format 55 s., 17 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1273738 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 07.12.2037
dc.subject klastr cs
dc.subject klastrová iniciativa cs
dc.subject mapování klastru cs
dc.subject Plastikářský klastr cs
dc.subject Nábytkářský klastr cs
dc.subject Obuvnický klastr cs
dc.subject Zlínský kraj cs
dc.subject Technologické inovační centrum s.r.o. cs
dc.subject cluster en
dc.subject cluster initiative en
dc.subject cluster identification en
dc.subject Plastic cluster en
dc.subject Furniture cluster en
dc.subject Shoe cluster en
dc.subject Zlín region en
dc.subject Technologické inovační centrum s.r.o. en
dc.title Návrh projektu rozvoje obuvnického klastru ve Zlínském kraji cs
dc.title.alternative Concept of shoe cluster development project in the Zlin region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šedová, Hana
dc.date.accepted 2008-01-15
dc.date.vskp-available 2037-12-07
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to find out the needs of shoe-companies cluster using personal interrogation and on the basis of the interrogation results to propose project activities for shoe-cluster in Zlín region, concerning its development. In the theoretical section, the reader is introduced to a clusters theory, its history and typology. The analytical section concerns the region profile, given sector profile and institutions, which take part in the shoe industry cluster initiative process. Summary of the shoe cluster history is followed by a short introduction of companies and project activities designs. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 7428
dc.date.assigned 2007-10-05
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
škarpichová_2008_bp.pdfBlocked 1.214Mb PDF View/Open
škarpichová_2008_vp.doc 42Kb Microsoft Word View/Open
škarpichová_2008_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account