Mikrotvrdost vrstev povlakovaných řezných nástrojů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Mikrotvrdost vrstev povlakovaných řezných nástrojů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bílek, Ondřej
dc.contributor.author Audyová, Andrea
dc.date.accessioned 2023-12-20T13:25:10Z
dc.date.available 2023-12-20T13:25:10Z
dc.date.issued 2023-01-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/53863
dc.description.abstract Práce se zabývá měřením mechanických vlastností povlakovaných vrstev řezných nástrojů. Teoretická část je věnována tématům tvorby povlaků a hodnocení mechanických vlastností povlakovaných vrstev včetně charakteristik materiálů řezných nástrojů a jejich vlastností. V experimentální části jsou prezentovány výsledky testů mikrotvrdosti a modulu pružnosti vrstev TiCN a AlTiN získaných metodou PVD a vícevrstvého povlaku TiCN + TiC + Al2O3 metodou MT-CVD na řezných nástrojích ze slinutého karbidu. Testy byly provedeny instrumentovanou zkouškou tvrdosti DSI (Depth Sensing Indentation), při které byl do zkoumaných vzorků vtlačován Vickersův čtyřstěnný indentor. Měřené vlastnosti byly analyzovány metodou podle Olivera a Pharra z údajů zatěžovacích a odlehčovacích křivek bez přímého měření projekční plochy vtisku.
dc.format 135 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Mikrotvrdost cs
dc.subject mechanické vlastnosti cs
dc.subject instrumentovaná zkouška tvrdosti DSI cs
dc.subject řezné nástroje cs
dc.subject povlaky cs
dc.subject metoda PVD cs
dc.subject metoda CVD cs
dc.subject Microhardness en
dc.subject mechanical properties en
dc.subject Instrumental hardness test DSI en
dc.subject cutting tools en
dc.subject coatings en
dc.subject PVD method en
dc.subject CVD method en
dc.title Mikrotvrdost vrstev povlakovaných řezných nástrojů
dc.title.alternative Microhardness of Layers of Coated Cutting Tools
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ovsík, Martin
dc.date.accepted 2023-06-08
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the measurement of mechanical properties of coated layers of cutting tools. The theoretical part is devoted to the topics of coating formation and evaluation of mechanical properties of coated layers, including cutting tool materials and their properties. In the experimental part, results of the tests are presented. They include microhardness tests and modulus of elasticity tests of the layers of TiCN and AlTiN gained by the PVD method and multilayer coating of TiCN+TiC+Al2O3 by the MT-CVD method on cutting tools from sintered carbide. These tests were made by the instrumental hardness test DSI (Depth Sensing Indentation), in which the Vickers tetrahedral indenter was pressed into tested samples. Measured properties were analysed method according to Oliver and Pharr from loading and unloading curves data without direct measuring of projection imprint screen.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 65350
dc.date.submitted 2023-05-17


Files in this item

Files Size Format View Description
audyová_2023_dp.pdf 8.314Mb PDF View/Open None
audyová_2023_op.pdf 275.8Kb PDF View/Open None
audyová_2023_vp.pdf 878.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account