Finanční analýza společnosti TAJMAC - ZPS, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Finanční analýza společnosti TAJMAC - ZPS, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zbožínek, Radomír
dc.contributor.author Bartošík, Miroslav
dc.date.accessioned 2010-07-16T11:45:23Z
dc.date.available 2018-05-23T23:00:08Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5396
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti TAJMAC - ZPS, a.s. Teoretická část je stručným úvodem do postupů současné finanční analýzy a je založena na literární rešerši. Praktická část analyzuje celkové finanční zdraví společnosti z pohledu strukturního a časového vývoje rozvahy, výkazu zisku a ztráty a cash flow od roku 2003 do roku 2007. Dále jsou vyšetřovány dílčí i komplexní finanční ukazatele (zadluženosti, likvidity, obratovosti, ziskovosti). Práce představuje souhrnný pohled do hospodaření společnosti sedm let po konkurzním řízení a dává doporučení pro budoucí finanční rozhodování. cs
dc.format 75 s., 28 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 4223912 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 23.05.2018
dc.subject analýza cs
dc.subject TAJMAC-ZPS cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject obratovost cs
dc.subject ziskovost cs
dc.subject analysis en
dc.subject TAJMAC-ZPS en
dc.subject insolvency en
dc.subject liquidity en
dc.subject turnover en
dc.subject profitability en
dc.title Finanční analýza společnosti TAJMAC - ZPS, a.s. cs
dc.title.alternative Financial analysis of the company TAJMAC - ZPS, a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jirčíková, Eva
dc.date.accepted 2008-06-12
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with financial analysis of the company TAJMAC - ZPS, a.s. The theoretical part gives a brief introduction into procedures of current financial analysis and it is based on literature retrieval. The practical part analyses a whole financial health of company from the view of structural and time development of balance sheet, profit and loss statement and cash flow from 2003 to 2007. Further the fractional and complex financial ratios (insolvency, liquidity, turnover, profitability) are investigated. The thesis presents a summary look into economy of the company seven years after bankruptcy proceeding and gives recommendations for future financial decision making. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9230
dc.date.assigned 2008-03-21
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
bartošík_2008_bp.pdfBlocked 4.028Mb PDF View/Open
bartošík_2008_vp.pdf 29.99Kb PDF View/Open
bartošík_2008_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account