Stanovení molární hmotnosti a distribuce molárních hmotností polysacharidů pomocí gelové permeační chromatografie.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Stanovení molární hmotnosti a distribuce molárních hmotností polysacharidů pomocí gelové permeační chromatografie.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Věra
dc.contributor.author Šenkeříková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-16T11:47:44Z
dc.date.available 2010-07-16T11:47:44Z
dc.date.issued 2008-08-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5402
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá stanovením molární hmotnosti a distribuce molárních hmotností polysacharidů pomocí gelové permeační chromatografie. Úvodní část práce pojednává o významu polysacharidů, věnuje se jejich struktuře, vlastnostem a rozdělení. Další část práce je zaměřena na vybraného zástupce polysacharidů - škrob, který je fyziologicky a technologicky nejvýznamnějším polysacharidem. Druhá část práce je věnována gelové permeační chromatografii jako metodě, pomocí níž lze stanovit molární hmotnost a distribuci molárních hmotností polysacharidů. Tato kapitola shrnuje poznatky o kolonách, detektorech a kalibraci používaných v gelové permeační chromatografii. Poslední kapitola se věnuje konkrétním aplikacím gelové permeační chromatografie při stanovení molárních hmotností a jejich distribuce u polysacharidů. cs
dc.format 52 s. cs
dc.format.extent 853745 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject molární hmotnost cs
dc.subject polysacharidy cs
dc.subject škrob cs
dc.subject gelová permeační chromatografie cs
dc.subject molar weight en
dc.subject polysaccharides en
dc.subject starch en
dc.subject size exclusion chromatography en
dc.title Stanovení molární hmotnosti a distribuce molárních hmotností polysacharidů pomocí gelové permeační chromatografie. cs
dc.title.alternative Determination of molar mass and molar mass distribution of polysaccharides using size exclusion chromatography en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kramářová, Daniela
dc.date.accepted 2008-09-02
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with determination of molar mass and molar mass distribution of polysaccharides using size exclusion chromatography. In the introduction, importance of polysaccharides simultaneously with focus on their structure, properties and classification is mentioned. The next part of the study is directed to one of the polysaccharide representatives - starch, which is physiologically and technologically the most important polysaccharide. In the second part of the theses, size exclusion chromatography, as a method for determination of molar mass and molar mass distribution of polysaccharides is described. This chapter summarizes information about columns, detectors and calibration used in size exclusion chromatography. In the last part of this work, applications of size exclusion chromatography for polysaccharides analyses are resumed. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/142 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 7758
dc.date.assigned 2007-11-14
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šenkeříková_2008_bp.pdfBlocked 833.7Kb PDF View/Open
šenkeříková_2008_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
šenkeříková_2008_op.doc 33.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account