Projekt nákladového řízení ve firmě Centroprojekt a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt nákladového řízení ve firmě Centroprojekt a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Popesko, Boris
dc.contributor.author Machalová, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-16T11:49:01Z
dc.date.available 2010-07-16T11:49:01Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5405
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá nákladovým řízením firmy Centroprojekt a.s. , která nabízí projektové, inženýrské a dodavatelské služby na trhu. Teoretická část práce rekapituluje současné metody řízení nákladů v návaznosti na využívané nákladové členění podniku a nastiňuje nezbytné souvislosti pro následnou aplikaci těchto poznatků v konkrétním projektu kalkulace nákladů na zakázku. Praktická část se po stručném představení společnosti věnuje členění nákladů Centroprojekt a.s. a analyzuje současné řízení nákladů firmy. Základ práce tvoří projekt, kde je navržen nový systém řízení nákladů ve firmě Centroprojekt a.s. cs
dc.format 100 s., 14 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 5068789 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject náklady cs
dc.subject členění nákladů cs
dc.subject analýza nákladů cs
dc.subject nákladové řízení cs
dc.subject náklady na zakázku cs
dc.subject Costs en
dc.subject Cost Classification en
dc.subject Cost Analysis en
dc.subject Cost Management en
dc.subject Cost on Order en
dc.title Projekt nákladového řízení ve firmě Centroprojekt a.s. cs
dc.title.alternative Centroprojekt Company Cost Management Project en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrazdilová Bočková, Kateřina
dc.date.accepted 2008-06-03
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the Centroproject's cost management which provides project, en-gineering and supply services. The teoretical part of the thesis recapitulates the current methods of the cost management in relation to the company cost classification and outlines necessary relations to the sub-sequent application of these information in the cost calculation particular project to order. After a brief company introduction, the practical part is interested in the Centroproject's cost classification and analyzes the current cost management in the company. The basis of the thesis is the project where the new system of the Centroproject's cost management is proposed. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 9077
dc.date.assigned 2008-03-10
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
machalová_2008_dp.pdfBlocked 4.833Mb PDF View/Open
machalová_2008_vp.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open
machalová_2008_op.pdf 72.52Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account