Srovnání finančního zdraví firmy DAKOR spol. s r.o. a firmy UNIBAU CZ s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Srovnání finančního zdraví firmy DAKOR spol. s r.o. a firmy UNIBAU CZ s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Filipec, Jiří
dc.contributor.author Matějková, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-16T11:49:14Z
dc.date.available 2010-07-16T11:49:14Z
dc.date.issued 2007-12-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5406
dc.description.abstract Náplní této bakalářské práce je srovnání finanční analýzy dvou společností, podnikajících ve stavební sféře. Jedná se o společnosti DAKOR spol. s r.o. a UNIBAU CZ s.r.o. Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je věnována literárnímu průzkumu, který podává informace o finanční analýze a jejích ukazatelích. V navazující analytické části jsou poté představeny analyzované společnosti a následně je zpracována finanční analýza pomocí nástrojů finanční analýzy u obou firem. Cílem bakalářské práce je zhodnocení výsledků finanční analýzy a navrhnout doporučení, která by vedla ke zlepšení finanční situace obou analyzovaných firem. cs
dc.format 57 s. cs
dc.format.extent 1031040 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Finanční analýza cs
dc.subject finanční zdraví cs
dc.subject metody finanční analýzy cs
dc.subject ukazatele finanční analýzy cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject aktivita cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject Financial analysis en
dc.subject financial health en
dc.subject methods of financial analysis en
dc.subject indicators of financial analysis en
dc.subject profitability en
dc.subject activity en
dc.subject indebtedness en
dc.title Srovnání finančního zdraví firmy DAKOR spol. s r.o. a firmy UNIBAU CZ s.r.o. cs
dc.title.alternative Comparing of the financial health of company DAKOR Ltd. and company UNIBAU CZ Ltd. with the aim of improving their financial situation en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Brázdilová, Petra
dc.date.accepted 2008-01-18
dc.description.abstract-translated The content of my bachelor thesis is to compare financial analysis of two companies, which are in business of building industry. This bachelor thesis is divided into two main parts. The first part is devoted literary survey, which gives the information about financial analysis and its indicators. In the following analytic part are introduced the analyzing com-panies and consequently is processed financial analysis with the aid of financial analysis tools in both companies. The aim of my bachelor thesis is to evaluate the financial analysis' results and to make a proposal, which will lead to improvement of financial situation in both companies. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 7293
dc.date.assigned 2007-10-05
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
matějková_2008_bp.pdf 1006.Kb PDF View/Open
matějková_2008_vp.doc 42Kb Microsoft Word View/Open
matějková_2008_op.doc 34Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account