Využití statistické analýzy dat v podniku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití statistické analýzy dat v podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Klímek, Petr
dc.contributor.author Soviš, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-16T11:49:30Z
dc.date.available 2010-07-16T11:49:30Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5407
dc.description.abstract Úvodní teoretická část bakalářské práce mapuje vývoj statistického myšlení z historie až po dnešek. Definuje základní předmět statistiky, popisuje typy zkoumaných proměnných a základní statistické charakteristiky. Následuje popis některých statistických metod a něko-lik transparentních příkladů. Druhá (praktická) část prezentuje společnost Zálesí a.s., její historii, strukturu a zpracovává některá ekonomická data. Závěr pak tvoří analýza těchto dat pomocí statistických metod využitím programu Statgraphics a výsledky a doporučení pro firmu Zálesí a.s. cs
dc.format 79 cs
dc.format.extent 1436257 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Regresní analýza cs
dc.subject korelace cs
dc.subject index determinace cs
dc.subject ANOVA cs
dc.subject P-value cs
dc.subject bodové a intervalové odhady cs
dc.subject Regression analysis en
dc.subject correlation en
dc.subject R-square en
dc.subject ANOVA en
dc.subject P- value en
dc.subject stigmatic and intervallic estimates en
dc.title Využití statistické analýzy dat v podniku cs
dc.title.alternative The usage of statistical data analysis on the premises en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Stříž, Pavel
dc.date.accepted 2008-06-10
dc.description.abstract-translated The introductory of theoretic part of baccalaureate work maps the development of statisti-cal thinking from the history the to the present. It defines basic subjects of statistics, describes the prints of surveyed uncertains and the basic statiscital characteristics. It fol-lows the description of some statistical methods and several transparent examples. The second (practical) part presents the joint-stock company Zalesi, its history, structure and processes some economical data. The last part is formed by analysis of these data with usage of statistical programme Statgraphics and by results and recommendations for the joint-stock company Zalesi. en
dc.description.department Ústav informatiky a statistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/114 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9712
dc.date.assigned 2008-03-17
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
soviš_2008_bp.pdfBlocked 1.369Mb PDF View/Open
soviš_2008_vp.doc 41Kb Microsoft Word View/Open
soviš_2008_op.doc 44Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account