Optimalizace metodiky pro sledování biodegradace polymerů v prostředí kompostu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Optimalizace metodiky pro sledování biodegradace polymerů v prostředí kompostu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hoffmann, Jaromír
dc.contributor.author Kozel, Roman
dc.date.accessioned 2010-07-16T11:50:01Z
dc.date.available 2010-07-16T11:50:01Z
dc.date.issued 2008-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5409
dc.description.abstract Cílem diplomové práce byla validace a verifikace metodiky, pomocí které se sleduje biorozložitelnost polymerů v prostředí kompostu. Metodika respektuje normu ISO 14855 a rozložitelnost polymerů byla sledována pomocí plynové chromatografie na základě pro-dukce CO2. Rozkládán byl pouze referenční vzorek a to mikrokrystalická celulóza. Jako validační parametry byly zvoleny opakovatelnost, která se ukázala jako příznivá a robust-nost, kdy bylo zjištěno, že při nižší teplotě rozkladu dochází k mnohem pomalejšímu roz-kladu, naopak vlhkost směsi a vyšší teplota nemá výrazný vliv. cs
dc.format 86 s. cs
dc.format.extent 1919117 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kompost cs
dc.subject biorozložitelnost cs
dc.subject mikrokrystalická celulóza cs
dc.subject validace cs
dc.subject opakovatelnost cs
dc.subject robustnost cs
dc.subject compost en
dc.subject biodegradation en
dc.subject microcrystalline cellulose en
dc.subject validation en
dc.subject repeatability en
dc.subject robustness en
dc.title Optimalizace metodiky pro sledování biodegradace polymerů v prostředí kompostu cs
dc.title.alternative Optimalization of methodology for studying of biodegradation of plastic materials in compost environment en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Julinová, Markéta
dc.date.accepted 2008-06-17
dc.description.abstract-translated Aim of this diploma work was validation and verification of method of studying of biode-gradation of polymers in compost. This methods respects the international standard ISO 14855 and the biodegradation was observed by gas chromatography, when production of CO2 was measured. Only reference sample (microcrystalline cellulose) was biodegradated. From validation parameters repeatability and robustness were chosen. Repeatability was favourable and by testing of robustness of method it was discovered that lower temperature was result in very slow biodegradation, whereas humidity of mixture and higher tempera-ture didn't have great effect. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/200 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Enviromental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 8563
dc.date.assigned 2008-02-19
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
kozel_2008_dp.pdf 1.830Mb PDF View/Open
kozel_2008_vp.doc 34.5Kb Microsoft Word View/Open
kozel_2008_op.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account