Posouzení finančního zdraví firmy XY spol. s r.o. za účelem zhodnocení hospodářské situace firmy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Posouzení finančního zdraví firmy XY spol. s r.o. za účelem zhodnocení hospodářské situace firmy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vránová, Šárka cs
dc.contributor.author Šmírová, Petra cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T11:51:57Z
dc.date.issued 2008-04-29 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5417
dc.description.abstract Obsahem této bakalářské práce je popis a vyhodnocení finančního zdraví firmy XY spol. s r. o. v letech 2003-2006, které je provedeno na základě finanční analýzy. Podkladem pro vypracování byly informace čerpané z odborné literatury, účetních výkazů a výročních zpráv společnosti. Cílem této práce je zhodnotit hospodářskou situaci firmy a případně se pokusit o navržení určitých opatření, která by vedla ke zlepšení současné finanční situace této firmy. cs
dc.format 65 s., 24 s. cs
dc.format.extent 551648 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 29.04.2038 cs
dc.subject Klíčová slova: finanční zdraví cs
dc.subject finanční tíseň cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject horizontální a vertikální analýza cs
dc.subject finanční poměroví ukazatelé cs
dc.subject Keywords: financial healt en
dc.subject financial distress en
dc.subject financial analysis en
dc.subject horizontal and vertical analysis en
dc.subject financial ratio indicators en
dc.title Posouzení finančního zdraví firmy XY spol. s r.o. za účelem zhodnocení hospodářské situace firmy cs
dc.title.alternative Assessment of the financial health of XY Ltd. in order to evaluate the economic situation of the company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ondrůšková, Jarmila cs
dc.date.accepted 2008-05-29 cs
dc.date.vskp-available 2038-04-29
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with evaluation of the financial healt of company XY Ltd over the years 2003-2006, which is based on the financial analysis. All information for this work were gathered form specialized literature, accounting statements and annual reports of company. The main objective of this thesis is to analyse of economic situation and recommend some measures for leading to improvement of the financial situation of the company. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9653
dc.date.assigned 2006-02-26 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
šmírová_2008_bp.pdfBlocked 538.7Kb PDF View/Open
šmírová_2008_vp.doc 43.5Kb Microsoft Word View/Open
šmírová_2008_op.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account