Příprava a charakterizace kompozitu na bázi polymer uhlíková nanotrubice (PS/MWNT) metodou mikroemulzní polymerace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Příprava a charakterizace kompozitu na bázi polymer uhlíková nanotrubice (PS/MWNT) metodou mikroemulzní polymerace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slobodián, Petr
dc.contributor.author Bittner, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-16T11:55:25Z
dc.date.available 2010-07-16T11:55:25Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5431
dc.description.abstract Diplomová práce popisuje výrobu kompozitu na bázi polystyren - uhlíková nanotrubice (PS/MWNT)metodou mikroemulzní polymerace. Takto připravený nanokompozit je dále zpracován dvěma metodami - mícháním v tavenině a srážením ve vodě. Tyto materiály byly zkoumány SEM analýzou, DSC analýzou, krípové vlastnosti, teplotní vodivost a termogravimetrickou analýzou. cs
dc.format 66 s., 3 s. obr příloh cs
dc.format.extent 2133723 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject polystyren cs
dc.subject uhlíkové nanotrubice cs
dc.subject mikroemulzní polymerace cs
dc.subject kríp cs
dc.subject polystyrene en
dc.subject carbon nanotubes en
dc.subject microemulsion polymerization en
dc.subject creep en
dc.title Příprava a charakterizace kompozitu na bázi polymer uhlíková nanotrubice (PS/MWNT) metodou mikroemulzní polymerace cs
dc.title.alternative Carbon nanotubes/polymer composite (PS/MWNT) - preparation and characterization of composite by microemulsion polymerization en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kuřitka, Ivo
dc.date.accepted 2008-06-09
dc.description.abstract-translated This thesis describe composite polystyrene - carbon nanotubes (PS/MWNT) microemulsion polymerization production. This nanocomposite is two different method processed - melt mixing and coagulation in water. There materials were classificated - SEM, DSC, creep properties, thermal diffusivity and TGA. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/201 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství polymerů cs
dc.thesis.degree-discipline Polymer Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 8005
dc.date.assigned 2008-02-11
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
bittner_2008_dp.pdfBlocked 2.034Mb PDF View/Open
bittner_2008_vp.doc 42Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account