Ekonomické a právní aspekty likvidace společnosti KOŽAŘSTVÍ, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Ekonomické a právní aspekty likvidace společnosti KOŽAŘSTVÍ, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vrána, Bohumil
dc.contributor.author Čudová, Bohdana
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:55:39Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:02Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/543
dc.description.abstract Pro zpracování diplomové práce jsem si zvolila téma "Ekonomické a právní aspekty likvida-ce společnosti Kožařství s.r.o." Tuto diplomovou práci jsem rozčlenila do tří základních částí. V první části se snažím rozebrat téma likvidace z teoretického hlediska a vycházím ze současné právní úpravy obsažené především v obchodním zákoníku. Další, druhá část je věnována projektu likvidace obchodní společnosti KOŽAŘSTVÍ s.r.o. z praktického pohle-du, na základě účetních výkazů formou přehledu majetku, závazků a pohledávek. Třetí část je závěrečná a hodnotící proces likvidace společnosti KOŽAŘSTVÍ s.r.o. cs
dc.format 71 cs
dc.format.extent 3923703 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 09.05.2008
dc.subject Likvidace cs
dc.subject projekt cs
dc.subject obchodní společnost cs
dc.subject obchodní zákoník cs
dc.subject finanční ukaza-telé cs
dc.subject účetní výkazy cs
dc.subject Likvidation en
dc.subject project en
dc.subject company en
dc.subject the Commercial Code en
dc.subject account sheet en
dc.subject financial indicator en
dc.title Ekonomické a právní aspekty likvidace společnosti KOŽAŘSTVÍ, s.r.o. cs
dc.title.alternative Economic and legal aspects of liquidation of the company KOŽAŘSTVÍ, s.r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šveďuk, Jan
dc.date.accepted 2006-06-01
dc.description.abstract-translated The theme of my Master thesis are economic and legal aspects of liquidation of the compa-ny KOŽAŘSTVÍ, s.r.o. The Master thesis is divided in three main parts. In the first part, I try to describe the liquidation from the theoretical point of view which arises from the cur-rent legal regulations included in the Commercial Code. The second, practical, part is the project of liquidation of the company KOŽAŘSTVÍ, s.r.o This part is based on the finan-cial statements such as the overview of company's assets, payables and receivables. In the last third part, I tried to evaluate the process of liquidation of the company KOŽAŘSTVÍ, s.r.o. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3615
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
čudová_2006_dp.pdfBlocked 3.741Mb PDF View/Open
čudová_2006_vp.doc 42Kb Microsoft Word View/Open
čudová_2006_op.doc 41Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account