Tvorba vizuální identity značky SPC (Spolek přátel cínu)

DSpace Repository

Language: English čeština 

Tvorba vizuální identity značky SPC (Spolek přátel cínu)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skácel, Václav
dc.contributor.author Aouf, Alexander
dc.date.accessioned 2023-12-20T14:17:15Z
dc.date.available 2023-12-20T14:17:15Z
dc.date.issued 2022-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/54473
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na navržení vizuální identity pro značku Spolek přátel cínu. Cílem práce je experimentovat s různými aspekty jednotného vizuálního stylu, jako je webdesign, logo, plakáty, barvy, písmo, sociální sítě a prezentační techniky. Teoretická část práce se zabývá metodikou tvorby vizuální identity, rešerší značky SPC, cílovým trhem, analýzou estetiky, konkurencí a trendy v oblasti e-commerce. Praktická část práce pak popisuje samotný proces tvorby vizuální identity, zahrnující jednotlivé oblasti brandingu.
dc.format 59
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vizuální identita cs
dc.subject branding cs
dc.subject vizuální komunikace cs
dc.subject grafický design cs
dc.subject experimentování cs
dc.subject 3D design cs
dc.subject digitální design ABSTRACT cs
dc.subject visual identity en
dc.subject branding en
dc.subject visual communication en
dc.subject graphic design en
dc.subject experimentation en
dc.subject 3D design en
dc.subject digital design en
dc.title Tvorba vizuální identity značky SPC (Spolek přátel cínu)
dc.title.alternative Visual Style and On-line Product Promotion
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Psotková, Sabina
dc.date.accepted 2023-06-20
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis focuses on designing a visual identity for the brand of the Friends of Tin. The aim of the thesis is to experiment with different aspects of a unified visual style such as web design, logo, posters, colours, fonts, social media and presentation techniques. The theoretical part of the thesis deals with the methodology of visual identity creation, SPC brand research, target market, aesthetics analysis, competition and e-commerce trends. The practical part of the thesis describes the process of visual identity creation itself, including individual areas of branding.
dc.description.department Ateliér Digitální design
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Digitální design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Digital Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 64272
dc.date.submitted 2023-05-19


Files in this item

Files Size Format View Description
aouf_2023_dp.pdf 3.570Mb PDF View/Open None
aouf_2023_op.docx 79.50Kb Unknown View/Open None
aouf_2023_vp.doc 100.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account