Nové možnosti řízení vztahů se zahraničními zákazníky firmy GSP-Hig Tech Saws, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Nové možnosti řízení vztahů se zahraničními zákazníky firmy GSP-Hig Tech Saws, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gilík, Vít
dc.contributor.author Adamíčková, Iva
dc.date.accessioned 2010-07-16T12:06:21Z
dc.date.available 2010-07-16T12:06:21Z
dc.date.issued 2007-12-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5457
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zahraničních trhů a řízení vztahů se zahraničními zákazníky. Vychází z teoretických poznatků o exportních trzích firmy GSP-High Tech Saws, s.r.o. a z managementu řízení vztahů. Dle provedené analýzy struktury zahraničních odběratelů, SWOT analýzy firmy a průzkumu spokojenosti zákazníků navrhuje řešení v oblastech řízení vztahů se zákazníky, evidence zákazníků a personálního obsazení. cs
dc.format 63 s., 3 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 698894 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Zahraniční obchod cs
dc.subject management řízení vztahů cs
dc.subject zahraniční zákazníci cs
dc.subject Německo cs
dc.subject Polsko cs
dc.subject Turecko cs
dc.subject analýza prodeje cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject průzkum spokojenosti zákazníků cs
dc.subject Foreign trade en
dc.subject customer relationship management en
dc.subject foreign customers en
dc.subject Germany en
dc.subject Poland en
dc.subject Turkey en
dc.subject analysis of sale en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject survey of customer satisfaction en
dc.title Nové možnosti řízení vztahů se zahraničními zákazníky firmy GSP-Hig Tech Saws, s.r.o. cs
dc.title.alternative New possibilities of customer relationship management with foreign customers in the company GSP-Hig Tech Saws, s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zámečník, Roman
dc.date.accepted 2008-01-22
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with foreign markets problems and relationship management with foreign customers. It coming-out from theoretical piece of knowledge about export markets of company GSP-High Tech Saws, s.r.o. and customer relationship management. According to performed analysis structure of foreign customers, SWOT analysis of firm and survey of customer satisfaction, it suggests solving in areas of customer relationship manage-ment, evidence of customers and personal constitution. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 7334
dc.date.assigned 2007-10-05
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
adamíčková_2008_bp.pdfBlocked 682.5Kb PDF View/Open
adamíčková_2008_vp.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open
adamíčková_2008_op.doc 42Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account