Analýza tržních podmínek pro založení pobočky firmy WASTEX, spol. s r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza tržních podmínek pro založení pobočky firmy WASTEX, spol. s r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrazdilová Bočková, Kateřina cs
dc.contributor.author Vasková, Lucia cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T12:07:03Z
dc.date.available 2010-07-16T12:07:03Z
dc.date.issued 2008-08-15 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5458
dc.description.abstract Práce se zabývá analýzou tržních podmínek pro založení pobočky firmy. Teoretická část obsahuje literární rešerši, která se týká zahájení podnikatelské činnosti a podnikání malých a středních podniků. Vymezuje strukturu podnikatelského plánu a zakladatelského rozpočtu. Důležitou částí práce je popis analýzy trhu. Praktická část obsahuje samotné zpracování podnikatelského záměru a analýzu trhu a poptávky. V závěru práce doporučuji firmě nejoptimálnější variantu pro úspěšné fungování pobočky firmy WASTEX spol. s r.o. na Slovensku. cs
dc.format 72 s. cs
dc.format.extent 4694104 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Podnikání cs
dc.subject podnikatel cs
dc.subject podnikatelský plán cs
dc.subject zakladatelský rozpočet cs
dc.subject analýza trhu cs
dc.subject pobočka cs
dc.subject poptávka cs
dc.subject Entrepreneurship en
dc.subject entrepreneur en
dc.subject entrepreneurial plan en
dc.subject promotion budget en
dc.subject market analysis en
dc.subject affiliate en
dc.subject demand en
dc.title Analýza tržních podmínek pro založení pobočky firmy WASTEX, spol. s r.o. cs
dc.title.alternative Analysis of market conditions for setup company's WASTEX affiliate en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Novák, Petr cs
dc.date.accepted 2008-09-08 cs
dc.description.abstract-translated This work engages in analysis of market conditions for setup company's affiliate. The theory part consists of literary backround research which discuss beginning of the entrepreneurship and business of small and middle-sized companies. Theory also define structure of entrepreneurial plan and promotion budget. Important part is description of market analysis. Practical part consists of entrepreneurial plan and analysis of market and demand. At the end of this work I recommend optimal variation for succesfull and smooth functioning of company's WASTEX ltd. affiliate in Slovakia. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9425
dc.date.assigned 2008-06-16 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vasková_2008_bp.pdfBlocked 4.476Mb PDF View/Open
vasková_2008_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
vasková_2008_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account