Chemická modifikace polysacharidů pro biomedicínské aplikace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Chemická modifikace polysacharidů pro biomedicínské aplikace

Show full item record

Thumbnail
Title: Chemická modifikace polysacharidů pro biomedicínské aplikace
Author: Štěpánková, Kateřina
ISBN: 978-80-7678-240-2
URI: http://hdl.handle.net/10563/54632
Date: 2019-09-03
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 66
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Cílem této studie bylo prozkoumat potenciál furcellaranu v biomedicínských aplikacích. Furcellaran byl imobilizován na povrchy polyethylentereftalátu (PET) pomocí vícekrokového procesu a výsledné povrchy byly charakterizovány pomocí relevantních analytických metod. Imobilizovaný furcellaran byl poté podroben testům antibakteriální a antikoagulační účinnosti a testům s fibroblasty a kmenovými buňkami. Výsledky naznačují, že PET filmy potažené furcellaranem vykazovaly významný nárůst proliferace embryonálních kmenových buněk (ESCs) v porovnání s neupraveným polymerem. Furcellaran byl také sulfatován čtyřmi různými metodami s cílem zlepšit jeho hemokompatibilitu, kde výsledné sulfáty byly potvrzeny pomocí FT-IR a XPS. Studie ukázala, že zavedení sulfátových esterů do struktury polysacharidu zvýšilo jeho antikoagulační aktivitu a furcellaran připravený pomocí chlorosulfonové kyseliny měl největší efekt na koagulační kaskádu. Všechny testované vzorky byly necytotoxické do koncentrace 0.1 mg/mL. Mimo jiné sulfatované deriváty imobilizované na PET povrchu pomocí radiofrekvenční plazmy vykazovaly redukci adheze a agregace krevních destiček a inaktivaci všech jejich stádií.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
štěpánková_2024_teze.pdf 5.808Mb PDF View/Open
štěpánková_2024_dp.pdf 3.157Mb PDF View/Open None
štěpánková_2024_dp.pdf 4.424Mb PDF View/Open None
štěpánková_2024_vp.pdf 327.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account