Vstřikování tlustostěnných dílů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vstřikování tlustostěnných dílů

Show full item record

Thumbnail
Title: Vstřikování tlustostěnných dílů
Author: Vaněk, Jiří
ISBN: 978-80-7678-243-3
URI: http://hdl.handle.net/10563/54635
Date: 2017-09-01
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 56
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Technologie vstřikování patří v současné době k nejvyužívanějším procesům pro zpracování plastů. Vzhledem k řadě výhod vyplývajících ze samotného principu této metody, nachází své uplatnění zejména u hromadné a sériové výroby ve většině průmyslových odvětví. Nicméně, kvůli neustálému vývoji a rozšiřování produkce může být aplikovatelnost vstřikování stále částečně omezena právě požadovanými vlastnostmi vyráběných produktů. Zejména transparentní tlustostěnné díly nacházející své uplatnění v optickém průmyslu jsou obtížně vyrobitelné kvůli svému geometrickému charakteru. Jejich samotný konstrukční návrh totiž oponuje obecným koncepcím plastových dílů, které se standardně navrhují jako tenkostěnné, skořepinové. Z průmyslové praxe tak vyvstává celá řada otázek týkajících se jak konstrukce, tak samotné výroby kvalitních tlustostěnných komponentů. Účelem této práce je tedy studovat vliv vstupních aspektů, jako jsou zvolené procesní podmínky a parametry vstřikovací formy na výslednou kvalitu dílu. Získané poznatky pak mohou přispět k efektivnímu návrhu individuálních řešení tlustostěnných dílů a nástrojů pro jejich hospodárnou výrobu při minimalizaci vzniku vad. Práce přináší významný přínos z hlediska použití simulačních softwarů za účelem predikce chování taveniny během vstřikování tlustostěnných dílů, což umožňuje detailní analýzu a identifikaci stěžejních faktorů ovlivňujících kvalitu vstřikovaných výrobků. Experimentální výzkum následně ověřuje simulační výsledky, přičemž kombinace těchto přístupů poskytuje komplexní pohled na celý výrobní proces vstřikování s ohledem na dosažitelné kvalitativní aspekty. Identifikace klíčových procesních parametrů vstřikovacího procesu, včetně vlivu geometrie vtokových ústí, efektivity dotlakové fáze a vhodné teploty taveniny, je dalším významným přínosem této práce. Výsledky simulací ukazují, že volba těchto parametrů má výrazný vliv na vlastnosti vstřikovaných dílů, což je zásadní pro průmyslová odvětví zaměřená na návrh a výrobu tlustostěnných optických komponentů. Na základě získaných poznatků lze konstatovat, že disertační práce poskytuje hlubší pochopení procesu vstřikování tlustostěnných optických dílů a přináší konkrétní výstupy, které jsou přenosné pro praxi i další výzkum. Výstupy práce mohou být využity při samotném konstrukčním návrhu, optimalizaci vstřikovacích forem a nastavování procesních parametrů s cílem dosáhnout efektivní produkce a kvalitních výrobků. V kontextu rostoucí poptávky po plastových komponentách s vyšší tloušťkou stěny je tato disertační práce významným příspěvkem k zdokonalení výrobního procesu a inovacím v oblasti vstřikování tlustostěnných optických komponentů.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
vaněk_2024_teze.pdf 4.716Mb PDF View/Open
vaněk_2024_dp.pdf 2.038Mb PDF View/Open None
vaněk_2024_op.zip 2.032Mb application/zip View/Open None
vaněk_2024_vp.pdf 373.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account