Využitelnost rýžové kaše při výrobě bezlepkového pečiva

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využitelnost rýžové kaše při výrobě bezlepkového pečiva

Show simple item record

dc.contributor.advisor Burešová, Iva
dc.contributor.author Augustová, Monika
dc.date.accessioned 2024-06-18T13:15:46Z
dc.date.available 2024-06-18T13:15:46Z
dc.date.issued 2018-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-255-6 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/54680
dc.description.abstract Cílem disertační práce bylo posoudit vliv přídavku instantní rýžové kaše na kvalitu bezlepkového těsta a pečiva připraveného z hladké a polohrubé rýžové mouky. Instantní rýžová kaše byla zkoumána jako možnost zvýšení kvality bezlepkového těsta a pečiva. V praktické části byl sledován vliv přídavku vody v kombinaci s přídavkem instantní rýžové kaše. Při neměnném přídavku vody byl sledován vliv granulace mouky a současně vliv přídavku instantní rýžové kaše. U rýžových těst byly stanoveny reologické a termomechanické vlastnosti, kynutí a schopnost rýžových těst produkovat a zadržet kypřící plyn a byla změřena velikost pórů. U pečiva byl stanoven specifický objem, ztráty pečením, výtěžnost, texturní vlastnosti a bylo provedeno senzorické hodnocení. Texturní vlastnosti byly stanoveny u čerstvého a skladovaného pečiva. Vyšší přídavek vody prokazatelně zvýšil odolnost těst vůči intenzivnímu namáhání z obou granulací, snížil mazovatění a retrogradaci škrobu a umožnil těstům dosáhnout vyšší výšky. Přídavek instantní rýžové kaše zvýšil pórovitost rýžových těst. Zjištěno bylo také zvýšení výtěžnosti pečiva a snížení ztráty pečením, tvrdosti, žvýkatelnosti a prodloužení trvanlivosti rýžového pečiva.
dc.format 58 cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezlepkový cs
dc.subject těsto cs
dc.subject pečivo cs
dc.subject kvalita cs
dc.subject škrob cs
dc.subject velikost pórů cs
dc.subject reologie cs
dc.subject textura cs
dc.subject gluten-free en
dc.subject dough en
dc.subject bread en
dc.subject quality en
dc.subject starch en
dc.subject pore size en
dc.subject rheology en
dc.subject texture en
dc.title Využitelnost rýžové kaše při výrobě bezlepkového pečiva
dc.title.alternative Applicability of rice mash in the production of gluten-free bread
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Golian, Jozef
dc.contributor.referee Hřivna, Luděk
dc.date.accepted 2024-06-04
dc.description.abstract-translated The aim of this study was to enhance the effect of the addition of instant rice mash on the quality of gluten-free dough and bread made from fine and semi-coarse rice flour. Instant rice mash was investigated as a possibility to increase the quality of gluten-free dough and bread. In practical part, the effect of the addition of water in combination with the addition of instant rice mash was investigated. The effect of flour granulation and concurrently the effect of the addition of instant rice mash was investigated at constant water addition. The rheological and thermomechanical properties, leavening and the ability of rice dough to produce and retain leavening gas were determined and the pore size was measured. Specific volume, baking loss, yield, textural properties were determined for the bread and sensory evaluation was performed. The textural properties were measured for fresh and stored bread. Higher water addition significantly increases the resistance of doughs from both flour granulations to intense stress, decrease gelatinisation and retrogradation of starch and enable to reach a higher height. The addition of instant rice mash increased the porosity of rice dough. It was also found to increase the yield of bread and decrease baking loss, hardness and chewiness and prolonged the shelf life of rice bread.
dc.description.department Ústav technologie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Food Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.identifier.stag 68845
dc.date.submitted 2024-03-25


Files in this item

Files Size Format View Description
augustova_2024_teze.pdf 3.883Mb PDF View/Open
augustová_2024_dp.pdf 1.238Mb PDF View/Open None
augustová_2024_op.zip 10.23Mb application/zip View/Open None
augustová_2024_vp.pdf 455.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account