Technologická kvalita a možnosti pekárenského využití zrna barevné pšenice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Technologická kvalita a možnosti pekárenského využití zrna barevné pšenice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Burešová, Iva
dc.contributor.author Šebestíková, Romana
dc.date.accessioned 2024-06-18T13:15:47Z
dc.date.available 2024-06-18T13:15:47Z
dc.date.issued 2019-09-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-256-3 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/54681
dc.description.abstract Barevné pšenice v obalových vrstvách zrna obsahují antokyanová barviva a jejich využití v pekárenském průmyslu může představovat dobrý způsob poskytování výrobků s přidanou nutriční hodnotou běžným spotřebitelům. Cílem této disertační práce bylo porovnat reologické vlastnosti a průběh kynutí těst, připravených z mouky, namleté ze zrn pěti druhů barevných pšenic, získaných ze sklizní z let 2020-2022. U každé odrůdy byly studovány tři frakce celozrnné mouky. Tyto frakce se lišily velikostí částic otrub a chemickým složením. U vzorků byl proveden pekařský pokus, analýzy textury bochníků, senzorické hodnocení pečiva a posouzena jejich celková přijatelnost. Hrubší granulace mouky zvyšovala průměrné tvrdosti (26,6<29,3<49,7 N) a žvýkatelnosti (1610<1763<2864 N) střídy pečiva. Byly nalezeny rozdíly i u parametrů pružnosti (85>85>79 %), kohezivity (73>73>70 %) a resilience (35>32>27 %). S vyšším obsahem otrub bylo u pečiva detekováno zvýšení intenzity pachutí a přípachů.
dc.format 46 cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Otruby barevné pšenice cs
dc.subject Frakce mouky cs
dc.subject Reologie těsta cs
dc.subject Chování těsta v průběhu kynutí cs
dc.subject Kypřicí plyn cs
dc.subject Textura pečiva cs
dc.subject Colored wheat bran en
dc.subject Flour fractions en
dc.subject Dough rheology en
dc.subject Dough behavior during proofing en
dc.subject Leavening gas en
dc.subject Bread texture en
dc.title Technologická kvalita a možnosti pekárenského využití zrna barevné pšenice
dc.title.alternative Technological quality and utilization possibilities of colored-wheat grains in bakery industry
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Hřivna, Luděk
dc.contributor.referee Sumczynski, Daniela
dc.date.accepted 2024-06-04
dc.description.abstract-translated Colored wheats contain polyphenolics in the outer layers of grains and their utilization in bakery industry may present a good strategy of providing value-added products to the consumers. The aim of this dissertation was to compare the rheological properties and fermentation behavior of doughs prepared from flour, ground from the grains of five types of colored wheat, obtained from 2020-2022 harvests. Three fractions of whole-meal flour were used for each variety. The flour fractions differed in the particle size of the bran, the ash content and the starch content. The baking trials, texture and sensory analyses of breads were performed and their overall acceptability was assessed. The coarser granulation of flour fractions, average hardness (26,6<29,3<49,7 N) and chewiness (1610<1763<2864 N) of bread crumb increased Differences were found also in other parameters: springiness (85>85>79 %), cohesiveness (73>73>70 %) and resilience (35>32>27 %). An increase in off-flavors' intensity was detected with higher bran content.
dc.description.department Ústav technologie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Food Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.identifier.stag 68846
dc.date.submitted 2024-03-25


Files in this item

Files Size Format View Description
sebestikova_2024_teze.pdf 4.149Mb PDF View/Open
šebestíková_2024_dp.pdf 1.508Mb PDF View/Open None
šebestíková_2024_op.zip 360.5Kb application/zip View/Open None
šebestíková_2024_vp.pdf 134.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account