Program rozvoje obce Březnice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Program rozvoje obce Březnice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Bruštík, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-16T12:28:32Z
dc.date.available 2010-07-16T12:28:32Z
dc.date.issued 2008-08-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5500
dc.description.abstract Pro svoji Bakalářskou práci jsem si vybral téma Program rozvoje obce Březnice. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je provedena rešerše literatury v oblasti regionálního rozvoje a také jsou zde definovány základní cíle a metody práce. Praktická část se zabývá geografickou analýzou obce, dále je pomocí SWOT analýzy přiblížen současný stav rozvoje obce. V závěru je navržena strategie rozvoje a vytvořen katalog projektů obce Březnice. Hlavním cílem je zpracování podkladu pro koncept rozvo-je obce Březnice. cs
dc.format 58 s. cs
dc.format.extent 1081245 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Regionální rozvoj cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategie rozvoje cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject Regional development en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject strategy of development en
dc.subject catalog of plans en
dc.title Program rozvoje obce Březnice cs
dc.title.alternative Development program of Březnice village en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Novosák, Jiří
dc.date.accepted 2008-09-09
dc.description.abstract-translated The topic of this Bachelor's work is the Project of development of Březnice village. The whole work is devided into two main parts, theoretical and practical. In the teoretical part is used specific retrieval of regional development and is here define basic ends and methods of work, too. The practical part deals with geographical analysis of village, then follows the SWOT anylysis with contemporary sice of development. At the close of work is designed strategy of development and it is created catalog of plans of Březnice village. The main aim is process of basis to conception of development. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 9011
dc.date.assigned 2008-06-15
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
bruštík_2008_bp.pdf 1.031Mb PDF View/Open
bruštík_2008_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
bruštík_2008_op.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account