Charakterizace hydrolyzátů kolagenu pomocí gelové permeační chromatografie s refraktometrickou a vizkozitní detekcí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Charakterizace hydrolyzátů kolagenu pomocí gelové permeační chromatografie s refraktometrickou a vizkozitní detekcí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Věra
dc.contributor.author Pecháčková, Michaela
dc.date.accessioned 2010-07-16T12:42:11Z
dc.date.available 2010-07-16T12:42:11Z
dc.date.issued 2008-05-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5527
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá studiem vlivu enzymatické hydrolýzy na změny molární hmotnosti a distribuce molárních hmotností kolagenových hydrolyzátů. Ke sledování těchto změn byla použita gelová permeační chromatografie s refraktometrickou a viskozitní detekcí. Hydrolyzáty byly připraveny z odpadních kolagenových střívek za použití proteolytického enzymu alkalázy. Byly určeny i optimální podmínky hydrolýzy pokud jde o teplotu, koncentraci enzymu a dobu hydrolýzy. Rovněž byl diskutován vliv těchto proměnných na změny molární hmotnost a distribuce molárních hmotností hydrolyzátů. cs
dc.format 84 s. cs
dc.format.extent 1128706 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kolagen cs
dc.subject hydrolyzáty kolagenu cs
dc.subject gelová permeační chromatografie cs
dc.subject collagen en
dc.subject collagen hydrolyzates en
dc.subject size exclusion chromatography en
dc.title Charakterizace hydrolyzátů kolagenu pomocí gelové permeační chromatografie s refraktometrickou a vizkozitní detekcí cs
dc.title.alternative Characterization of collagen using Size Exclusion Chromatography coupled with Refractive Index and Viscosity detector en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sukop, Svatopluk
dc.date.accepted 2008-06-05
dc.description.abstract-translated In the graduation thesis, the influence of enzymatic hydrolysis on the change of molar mass and molar mass distribution of collagen hydrolyzates was investigated. Size exclusion chromatography coupled with refractometric and viscosity detector was employed. Hydrolyzates were prepared from collagen casings offal using proteolytic enzyme alcalase. The optimal hydrolysis conditions in terms of temperature, enzyme concentration and time of hydrolysis were determined. Influence of the above mentioned variables on the molar mass and molar mass distribution of hydrolyzates was thoroughly discussed. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/202 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, hygiene and economics of food production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 8065
dc.date.assigned 2007-11-20
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
pecháčková_2008_dp.pdf 1.076Mb PDF View/Open
pecháčková_2008_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
pecháčková_2008_op.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account