Strategie rozvoje města Karolinka

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Strategie rozvoje města Karolinka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Michálková, Monika
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:00:59Z
dc.date.available 2010-07-16T13:00:59Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5556
dc.description.abstract Pro svou práci jsem si vybrala téma Strategie rozvoje města Karolinka. Cílem této práce je popsat a analyzovat současný stav města Karolinka a navrhnou cíle, opatření a projekty k rozvoji města. Teoretická část zahrnuje vymezení regionální politiky, význam strategie rozvoje. Praktickou část tvoří socioekonomická analýza města Karolinka a její vyhodnoce-ní formou SWOT analýzy. Na základě této analýzy jsou navrženy strategické cíle rozvoje. Na závěr jsou navrženy projekty, které by měly přispět k naplnění strategických cílů. cs
dc.format 100 s., 10 s. příloh cs
dc.format.extent 1364072 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Region cs
dc.subject strategie rozvoje cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategický cíl cs
dc.subject Region en
dc.subject development strategy en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject strategic goal en
dc.title Strategie rozvoje města Karolinka cs
dc.title.alternative Development strategy of the town of Karolinka en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Novosák, Jiří
dc.date.accepted 2008-06-10
dc.description.abstract-translated For my work, I have chosen the topic Development strategy of the town of Karolinka. The goal of my work is to describe and analyse the present situation of the town of Karolinka, and to propose aims, measures and projects of the development of the town. The theoretical part includes a specification of regional politics, importace of strategy development The practical part consists of socioeconomical analysis of the town of Karolinka and its evaluation on the basis of the SWOT analysis, followed by suggested goals of the develo-pment strategy. In the end, there are proposed projects that should contribute to the reali-sation of the proposed goals. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4614
dc.date.assigned 2008-03-17
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
michálková_2008_bp.pdfBlocked 1.300Mb PDF View/Open
michálková_2008_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
michálková_2008_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account