Nové trendy v oblasti kopolymeru Surlyn

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Nové trendy v oblasti kopolymeru Surlyn

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kovářová, Lucie
dc.contributor.author Hudeček, Ondřej
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:03:46Z
dc.date.available 2010-07-16T13:03:46Z
dc.date.issued 2008-06-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5563
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou týkající se ionomeru, který se komerčně nazývá Surlyn. Z chemického hlediska se jedná o kopolymer ethylenu a kyseliny metakry-lové, jejíž karboxylové skupiny byly částečně zneutralizovány kovovými ionty. První část práce je věnována úvodu do problematiky a popisu jednotlivých druhů Surlynu. Ná-sleduje zhodnocení výsledných vlastností Surlynu a vlivu obsahu kyseliny metakrylové, druhů iontů použitých k její neutralizaci a stupni její neutralizace na výsledné vlastnosti. V třetí části je sestaven přehled použití Surlynu v minulosti, současnosti a autorova vize jeho použití do budoucnosti. Závěrem práce obsahuje vypracovaný přehled výhod a nevýhod ionomeru Surlyn. cs
dc.format 57 s. cs
dc.format.extent 2044681 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Ionomer cs
dc.subject Kopolymer cs
dc.subject Surlyn cs
dc.subject Poly cs
dc.subject ethylen-co-metakrylová kyselina cs
dc.subject Ionomer en
dc.subject Copolymer en
dc.subject Surlyn en
dc.subject Poly en
dc.subject ethylene-co-methacrylic acid en
dc.title Nové trendy v oblasti kopolymeru Surlyn cs
dc.title.alternative New trends in the field of Surlyn copolymer en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hnidáková, Dana
dc.date.accepted 2008-06-24
dc.description.abstract-translated Presented bachelor thesis deals with ionomer resins, which is commercially called Surlyn. Surlyn is copolymer of ethylene and methacrylic acid, in which the carboxylic groups are partly neutralized with metal ion. The first part of this thesis introduces the issue and de-scribes the different types of Surlyn, while the second part summarizes the final properties of Surlyn resins and characterizes the effect of methacrylic acid content, ion type used for carboxylic group neutralization and degree of this group neutralization on the final properties. In third part the summary of Surlyn resins application in the past, present and authors vision in to the future is done. Finnaly, the thesis contains review of Surlyn resins benefits and disadvantages. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/141 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 8224
dc.date.assigned 2008-02-11
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hudeček_2008_bp.pdfBlocked 1.949Mb PDF View/Open
hudeček_2008_vp.doc 42Kb Microsoft Word View/Open
hudeček_2008_op.doc 43Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account