Photodegradation of alpha-Nucleated Polypropylene

DSpace Repository

Language: English čeština 

Photodegradation of alpha-Nucleated Polypropylene

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátilová, Jana
dc.contributor.author Vašek, Leoš
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:10:05Z
dc.date.available 2010-07-16T13:10:05Z
dc.date.issued 2008-05-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5574
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je studium vlivu alfa-nukleačního činidla na fotodegradaci polypropylenu. Vzorky polypropylenu s různým obsahem alfa-nukleačního činidla Millad 3988 na bázi 1,3;2,4-bis(3,4-dimethylbenzyliden)sorbitolu byly vystaveny UV záření v různých časových intervalech a následně zkoumány různými metodami. Změny, které se vyskytly ve vzorcích, byly sledovány infračervenou spektroskopií, rentgenovou difrakcí, diferenciální skenovací kalorimetrií a optickou mikroskopií. Bylo zjištěno, že použití alfa-nukleačního činidla Millad 3988 nemá zásadní vliv na rozsah fotooxidace. Ovlivňuje však průběh oxidace, a to zejména vznik trhlin na povrchu vzorků. cs
dc.format 82 s. cs
dc.format.extent 24812851 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Fotodegradace cs
dc.subject polypropylen cs
dc.subject nukleace cs
dc.subject nukleační činidlo cs
dc.subject alfa-fáze cs
dc.subject Photodegradation en
dc.subject polypropylene en
dc.subject nucleation en
dc.subject nucleating agent en
dc.subject alpha-phase en
dc.title Photodegradation of alpha-Nucleated Polypropylene cs
dc.title.alternative Photodegradation of alpha-Nucleated Polypropylene en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Čermák, Roman
dc.date.accepted 2008-06-11
dc.description.abstract-translated The aim of this Master thesis is to study the effect of alfa-nucleating/clarifying agent on photodegradation of polypropylene. Samples of polypropylene with different amounts of commercial alfa-nucleating agent Millad 3988 based on 1,3;2,4-bis(3,4-dimethylbenzylidene)sorbitol were exposed to the UV-radiation for several exposition durations and then examined by several methods. The changes in the samples were monitored by infrared spectroscopy, X-ray scattering, differential scanning calorimetry and optical microscopy. It was found that alfa-nucleating agent Millad 3988 does not significantly influence the extent of photooxidation. However, it affects the course of oxidation, mainly the formation of the cracks on the surface of the samples. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/201 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství polymerů cs
dc.thesis.degree-discipline Polymer Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 7639
dc.date.assigned 2008-02-11
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vašek_2008_dp.pdf 23.66Mb PDF View/Open
vašek_2008_vp.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open
vašek_2008_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account