Analýza významu dividendy a dividendové politiky pro akcionáře společnosti OSTROJ Opava

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza významu dividendy a dividendové politiky pro akcionáře společnosti OSTROJ Opava

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikolajský, Miloš
dc.contributor.author Nowická, Kamila
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:12:22Z
dc.date.issued 2007-12-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5581
dc.description.abstract Jedním ze základních kritérií při posuzování společnosti z pohledu akcionářů je výše dividendy, popřípadě její dostupnost, nebo způsob její výplaty. Výše dividendy sice není jednoznačným ukazatelem úspěšnosti hospodaření společnosti, nicméně je jedním z činitelů ovlivňujících kurz akcie. V zahraničí se firmy snaží neodchylovat se příliš od zavedené dividendové politiky kvůli zachování dobrého jména, u nás naopak společnosti dividendovou politiku většinou vůbec nemají. Teoretická část této práce se zabývá stručným obsahovým vymezením pojmů akciové společnosti, jejího zisku, s ním spojené dividendy, kapitálové struktury a dividendové politiky. Jsou zde charakterizovány akcie, zisk, hospodářský výsledek, dividendy - jejich způsob, místo a doba výplaty, typy dividendové politiky, kapitál a jiné. Praktická část je rozdělena do dvou kapitol. První z nich se zabývá analýzou společnosti OSTROJ a.s., u které byla práce zpracována. Její dividendovou politikou, finanční analýzou a investicemi. Druhá kapitola se zabývá návrhem dividendové politiky či jiným využitím zisku. cs
dc.format 80 s., 12 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1377112 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 07.12.2037
dc.subject dividendová politika cs
dc.subject dividenda cs
dc.subject akcionář cs
dc.subject zisk cs
dc.subject výnosy cs
dc.subject hospodářský výsledek cs
dc.subject kapitálová struktura cs
dc.subject tržní hodnota cs
dc.subject akcie cs
dc.subject dividend politics en
dc.subject dividend en
dc.subject shareholder en
dc.subject profit en
dc.subject incomes en
dc.subject economical result en
dc.subject capital structure en
dc.subject market rate en
dc.subject shares en
dc.title Analýza významu dividendy a dividendové politiky pro akcionáře společnosti OSTROJ Opava cs
dc.title.alternative Analysis of the Importance of Dividend and the Dividend Policy to the Shareholders of Ostroj Opava en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Janáčová, Radana
dc.date.accepted 2008-01-14
dc.date.vskp-available 2037-12-07
dc.description.abstract-translated If you pass judgement on company from the view of shareholders, one of the basic factors is rate of dividend, it's accessorily, or way its payment. Rate of dividend is not unambiguous index of company's successful running, nevertheless it is one of the factors affecting rate of shares. In abroad companies try not to depart from established dividend politics because of good brand name of the company, in the Czech Republic most companies haven't got any dividend politics. Theoretical part includes short subject of a join stock company, its profit, and its dividend and capital structure and dividend politics. There are explained shares, profit, economic results, and dividends - its way, place a time of payment, type of dividend politics, capital and other ones. Practical part is dividend into two chapters. The first on part includes analysis of the company called OSTROJ a.s., which was this document executed in. This is dividend politics, financial analysis and capital intvestments. The second part is interesting in suggestion another dividend politics or usage of profit. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 7318
dc.date.assigned 2007-10-05
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
nowická_2008_bp.pdfBlocked 1.313Mb PDF View/Open
nowická_2008_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
nowická_2008_op.doc 113.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account