Zařízení pro ustavení polohy přepravního vozíku karoserie

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zařízení pro ustavení polohy přepravního vozíku karoserie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Polášek, Antonín
dc.contributor.author Štefek, Alan
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:15:17Z
dc.date.available 2010-07-16T13:15:17Z
dc.date.issued 2008-06-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5589
dc.description.abstract V práci je obecně charakterizována problematika manipulace s materiálem a výrobky se zaměřením na konkretní řešení manipulace s karoseriemi ve výrobním závodě ŠKODA AUTO. Z komplexní linky pro přepravu karoserií vozu A5 byl detailně řešený konstrukční uzel mechanizmu pro ustavení a zabezpečení polohy přepravního vozíku karoserie. Z pevnostních analýz byl provedený numerický MKP výpočet diskrétního modelu levé a pravé páky pohonu v programu SamcefField. V závěru jsou zhodnoceny výsledky a poznatky z provozní exploatace navrženého mechanismu. cs
dc.format 51 cs
dc.format.extent 4344443 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject karoserie cs
dc.subject mechanizmus cs
dc.subject pevnostní analýza cs
dc.subject coachwork en
dc.subject mechanism en
dc.subject strength analyses en
dc.title Zařízení pro ustavení polohy přepravního vozíku karoserie cs
dc.title.alternative Mechanism for setting and securing the position of the transport truck of the coachwork. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrdina, Josef
dc.date.accepted 2008-06-17
dc.description.abstract-translated In the work have been generally characterized the problems of material and products handling with a view to a concrete solution of handling the coachwork at the production plant ŠKODA AUTO. From the complex line for transport of the coachworks of the car A5 has been solved in details the constructional centre of a mechanism for setting and securing the position of the transport truck of the coachwork. From the strength analyses has been carried out the numerical FEM computation of a discrete model of the left and right drive in the SamcefField program. In the conclusion have been the results and knowledge evaluated from the plant exploitation of designed mechanism. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 8541
dc.date.assigned 2008-02-19
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
štefek_2008_bp.pdf 4.143Mb PDF View/Open
štefek_2008_vp.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open
štefek_2008_op.doc 42Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account