Motivace a její vliv na zvyšování výkonnosti podniku ABC s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Motivace a její vliv na zvyšování výkonnosti podniku ABC s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Porvazník, Ján
dc.contributor.author Mikušková, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:19:11Z
dc.date.available 2010-07-16T13:19:11Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5599
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá motivací zaměstnanců a jejím vlivem na zvyšování výkonnosti podniku. V první části uvádí teoretická východiska motivace, ve které čtenáři přiblíží historický základ, na který navazuje současná praxe. V druhé části je představena společnost, ve které je analyzován její současný motivační a hodnotící systém. Výsledkem je zhodnocení subjektivních zjištění. Navazující projektová část vychází z podkladů analýzy a je dále rozšířena o objektivní zjištění z výsledků dotazníkového průzkumu spokojenosti zaměstnanců společnosti. Na základě všech zjištěných informací je následně navržen projekt rozvoje motivačního systému, který má sloužit ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců, tj. zvýšení jejich motivace k práci, a tím potažmo zvýšení výkonnosti celé společnosti. Z hlediska implementace je projekt podroben časové, nákladové a rizikové analýze. Efekt projektu, který je společností i autorem očekáván, je meziroční kladný přírůstek ekonomické přidané hodnoty. cs
dc.format 98 s., 6 s. příloh cs
dc.format.extent 647342 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Motiv cs
dc.subject motivace cs
dc.subject demotivace cs
dc.subject motivační profil cs
dc.subject motivační program cs
dc.subject teorie motivace cs
dc.subject výkonnost cs
dc.subject řízení výkonnosti cs
dc.subject proces cs
dc.subject uspokojování potřeb cs
dc.subject pracovní tým cs
dc.subject frustrace cs
dc.subject zkušenosti cs
dc.subject schopnosti cs
dc.subject inspirace cs
dc.subject zpětná vazba cs
dc.subject stimulační efekt cs
dc.subject spokojenost zaměstnanců cs
dc.subject průzkum spokojenosti cs
dc.subject fluktuace cs
dc.subject hodnocení cs
dc.subject odměňování cs
dc.subject spravedlnost cs
dc.subject udržitelný rozvoj cs
dc.subject Balanced Scorecard cs
dc.subject Motive en
dc.subject motivation en
dc.subject anti-motivation en
dc.subject motivational profile en
dc.subject motivational program en
dc.subject theory of motivation en
dc.subject efficiency en
dc.subject power management en
dc.subject process en
dc.subject satisfying needs en
dc.subject work team en
dc.subject frustration en
dc.subject expirience en
dc.subject skills en
dc.subject inspiration en
dc.subject feedback en
dc.subject incentive effect en
dc.subject satisfaction of the employees en
dc.subject searching of satisfaction en
dc.subject fluctuation en
dc.subject evaluation en
dc.subject remuneration en
dc.subject fairness en
dc.subject maintainable development en
dc.subject Balanced Scorecard en
dc.title Motivace a její vliv na zvyšování výkonnosti podniku ABC s.r.o. cs
dc.title.alternative Motivation and its influence on increase in the company ABC s.r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Soukeníková, Michaela
dc.date.accepted 2008-06-04
dc.description.abstract-translated This thesis work discusses about motivation of the employees and its influence to increase in effort of company. In the first part are presented theoretical principles of motivation, in which can reader find historical foundation for the present practice. In the second part is presented company, in which is nanalysed its motivation and evaluation system. A result of the part is evaluate subjective inferences. The continuation project part is built on analysis and it is more expanded of objectiv inferences from searching of satisfaction results. On the basic of these all information is proposed project of development motivation system in the company, which should serve for increasing safisfaction of the employees, it's mean to increasing their motivation in work, and also increasing in effort of whole company. For successful implementation is project reduced time, cost and risk analysis. The effect of project, which is expected as company so authoress, is meantime positiv increase of economic value added. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 8942
dc.date.assigned 2008-03-14
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
mikušková_2008_dp.pdfBlocked 632.1Kb PDF View/Open
mikušková_2008_vp.doc 304Kb Microsoft Word View/Open
mikušková_2008_op.pdf 372.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account