Finanční zdraví podniku Pozemní stavitelství Zlín, a.s. za účelem doporučení ke zlepšení hospodaření

DSpace Repository

Language: English čeština 

Finanční zdraví podniku Pozemní stavitelství Zlín, a.s. za účelem doporučení ke zlepšení hospodaření

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vrána, Jaroslav
dc.contributor.author Grepiniaková, Marcela
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:19:22Z
dc.date.issued 2007-12-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5600
dc.description.abstract Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila finanční zdraví podniku Pozemní stavitelství Zlín, a.s., kde jsem absolvovala bakalářskou praxi. Při zpracovávání tématu jsem vycházela hlavně z odborné literatury a účetních výkazů podniku. Zjišťuji hodnoty ukazatelů finanční analýzy podniku i průměrných ukazatelů z odvětví, vzájemně je srovnávám a vyhodnocuji. Na závěr uvádím doporučení k zlepšení hospodaření, což je zároveň i cílem mé bakalářské práce. cs
dc.format 65 s., 8 s. tab. príloh cs
dc.format.extent 753925 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 07.12.2037
dc.subject finanční zdraví cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject absolutní ukazatele cs
dc.subject rozdílové ukazatele cs
dc.subject poměrové ukazatele cs
dc.subject financial health en
dc.subject financial analysis en
dc.subject absolute indicators en
dc.subject differential indicators en
dc.subject ratio indicators en
dc.title Finanční zdraví podniku Pozemní stavitelství Zlín, a.s. za účelem doporučení ke zlepšení hospodaření cs
dc.title.alternative Financial health of the company Pozemní stavitelství Zlín, a.s. with the purpose of recommendations for economy improvements en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Brázdilová, Petra
dc.date.accepted 2008-01-17
dc.date.vskp-available 2037-12-07
dc.description.abstract-translated As the topic of my bachelor thesis I chose financial health of the company Pozemní stavitelství Zlín, a.s., where I participated in the bachelor placement. For processing my thesis I used mainly specialised literature and company's account statements. I find out the values of indicators of the financial analysis of the company and the average indicators of the building branch too, then I compare and assess them. In the conclusion I am giving the recommendations for improving company's economy, what is the purpose of my bachelor thesis. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 7296
dc.date.assigned 2007-10-05
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
grepiniaková_2008_bp.pdfBlocked 736.2Kb PDF View/Open
grepiniaková_2008_vp.doc 60.5Kb Microsoft Word View/Open
grepiniaková_2008_op.doc 32Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account