Analýza kvality života obyvatel ve Valašském Meziříčí a okolí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza kvality života obyvatel ve Valašském Meziříčí a okolí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chovancová, Miloslava
dc.contributor.author Vykopalová, Iveta
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:19:55Z
dc.date.available 2010-07-16T13:19:55Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5602
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci jsem se zabývala kvalitou života obyvatel ve Valašském Meziříčí a jeho okolí. Cílem této práce je popsat kvalitu života obyvatel, navrhnout řešení a možné podmínky pro zlepšení kvality života. V teoretické části jsou definovány obecnou terminologií základní pojmy z oblasti kvality života. V praktické části bylo potřeba vyhodnotit průřezové okruhy včetně jejich vzájemných vazeb, zejména vyhodnotit demografický vývoj, ekonomický rozvoj, sociální a kulturní sféru, ale i další neméně důležité oblasti a na základě jejich vyhodnocení určit silné a slabé stránky obce. V závěru provádím dotazníkové šetření. cs
dc.format 78 stran cs
dc.format.extent 2379913 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject kvalita života cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategické cíle rozvoje města cs
dc.subject guality of people's en
dc.subject guestionnaire research en
dc.subject SWOT analyse en
dc.subject village strategic development goals en
dc.title Analýza kvality života obyvatel ve Valašském Meziříčí a okolí cs
dc.title.alternative Analyse guality of people's life in Valašské Meziříčí and its surroundings en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Fialová, Monika
dc.date.accepted 2008-06-12
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis I am dealing with the guality of people's life in Valašské Meziříčí and its surroundings. The goal of this work is to describe the guality of people's life, to suggest the solutions and possible conditions for the improvement of the guality of life. In theoretical part basic terms from the guality of life are defined by general terminology. In practical part it was necessary to analyse profiled circles including their mutual links, especially to analyse demographic development, economic development, social and cul-tural sphere but also other less important parts and on the basis of their evaluation deter-mine strong and weak sides of the village. In the conclusion I am conducting guestionnaire research. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9638
dc.date.assigned 2008-03-21
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
vykopalová_2008_bp.pdfBlocked 2.269Mb PDF View/Open
vykopalová_2008_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
vykopalová_2008_op.doc 43.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account