Využití modelů při výuce předmětu Základy Konstruování a Části Strojů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití modelů při výuce předmětu Základy Konstruování a Části Strojů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkorová, Libuše
dc.contributor.author Urban, Pavel
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:02:47Z
dc.date.available 2010-07-13T13:02:47Z
dc.date.issued 2006-06-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/560
dc.description.abstract Cílem této práce bylo vypracování literární studie na téma součásti otáčivého pohybu. Následně byl proveden návrh a výpočet všech potřebných součástí ze zadaných hodnot. Poté bylo úkolem vytvoření trojrozměrného modelu pohonu v programu INVENTOR 6. Dále následovalo vypracování postupu pro pevnostní výpočet v programu COSMOSDesignSTAR a poté bylo provedeno zpracování kompletní výkresové dokumentace. cs
dc.format 88 s., 8 s. cs
dc.format.extent 5732640 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject trojrozměrného cs
dc.subject pevnostní cs
dc.subject three-dimensional en
dc.subject strength en
dc.title Využití modelů při výuce předmětu Základy Konstruování a Části Strojů cs
dc.title.alternative Usage models in tutorial subject Basic design and Machine parts en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šuba, Oldřich
dc.date.accepted 2006-06-15
dc.description.abstract-translated Purpose of this work has been to elaboration of study on the topic components for transmission of rotary. Consequently, the design and calculation all needed componets from entered value has been done. After has been to task created three-dimensional model drive in software INVENTOR 6. Followed develop procedure for the strength analyses in software COSMOSDesignSTAR and after the complete drawing documentation has been created. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 2916
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
urban_2006_bp.pdf 5.467Mb PDF View/Open
urban_2006_op.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account