Hodnocení efektivnosti investičního projektu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnocení efektivnosti investičního projektu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tučková, Zuzana
dc.contributor.author Lysáček, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:27:12Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5619
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je zhodnocení efektivnosti investičního záměru ve společnosti. V teoretické části je vypracována literární rešerše, která vysvětluje pojem investice a následně popisuje metody pro hodnocení efektivnosti investičního záměru. Praktická část seznamuje čtenáře se společností - s její historií, profilem a organizační strukturou. Popisuje její finanční analýzu, investiční činnost a také výpočty zabývající se hodnocením konkrétní investice. Závěrem bakalářské práce je navržení určitých doporučení a opatření ke zlepšení stávající situace. cs
dc.format 71 s, 20 s. příloh cs
dc.format.extent 2127470 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 23.05.2038
dc.subject investice cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject efektivnost cs
dc.subject hodnocení investičního projektu cs
dc.subject investment en
dc.subject financial analysis en
dc.subject effectiveness en
dc.subject evaluation of an investment project en
dc.title Hodnocení efektivnosti investičního projektu cs
dc.title.alternative Evaluation of effectiveness of an investment project en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Skopalík, Aleš
dc.date.accepted 2008-06-12
dc.date.vskp-available 2038-05-23
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor's thesis is the evaluation of effectiveness of investment intention in the company. The theoretical art works out the literary background research which expound the general concept of investment and consequently describe methods for the evaluation of the effectiveness of investment intension. The practical part introduces to readers the company with its history, profile and organization structures. It describes its financial analysis, investment activities and also the calculations of concrete investment. The intention of the bachelor's thesis is to suggest come recommendations and precautions to improve the present situation. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9408
dc.date.assigned 2008-03-17
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
lysáček_2008_bp.pdfBlocked 2.028Mb PDF View/Open
lysáček_2008_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
lysáček_2008_op.pdf 1.343Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account