Obsah minerálních látek v mořských a sladkovodních řasách

DSpace Repository

Language: English čeština 

Obsah minerálních látek v mořských a sladkovodních řasách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mišurcová, Ladislava
dc.contributor.author Krmášková, Iveta
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:28:03Z
dc.date.available 2010-07-16T13:28:03Z
dc.date.issued 2008-08-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5621
dc.description.abstract Práce byla zaměřena na přítomnost minerálních látek v mořských i sladkovodních řasách. Minerální látky jsou děleny na makroelementy (Na, K, Mg, Ca, Cl, P a S), minoritní mine-rální prvky (Zn a Fe) a mikroelementy (Al, As, B, Cd, Co, Cr, Cu, F, Hg, I, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sn). Byl sledován obsah minerálních látek v určitých druzích mořských řas v závislosti na druhu řasy a přírodních faktorech. cs
dc.format 49 s. cs
dc.format.extent 2577435 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Mořské řasy cs
dc.subject Sladkovodní řasy cs
dc.subject Minerální látky cs
dc.subject Makroelementy cs
dc.subject Mikroelementy cs
dc.subject Rizikové prvky cs
dc.subject Seaweed en
dc.subject Freshwater algae en
dc.subject Mineral en
dc.subject Macroelement en
dc.subject Microelement en
dc.subject Hazard element en
dc.title Obsah minerálních látek v mořských a sladkovodních řasách cs
dc.title.alternative The content of mineral substances in the seaweed and freshwater algae en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rop, Otakar
dc.date.accepted 2008-09-02
dc.description.abstract-translated The work was focused on occurrence of mineral substances in marine and freshwater algae. Mineral substances are divited into macroelements (Na, K, Mg, Ca, Cl, P a S), minority mineral elements (Zn a Fe) and microelements (Al, As, B, Cd, Co, Cr, Cu, F, Hg, I, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sn). There was observed a content of mineral substances in specific sorts of seaweeds in dependence on a sort of an algae and on natural factors. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/142 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 7706
dc.date.assigned 2007-11-21
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
krmášková_2008_bp.pdfBlocked 2.458Mb PDF View/Open
krmášková_2008_vp.doc 43Kb Microsoft Word View/Open
krmášková_2008_op.doc 36Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account