Modernizace výuky předmětu " Základy konstruování a části strojů " využitím software Inventor, Catia, DesignStar

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Modernizace výuky předmětu " Základy konstruování a části strojů " využitím software Inventor, Catia, DesignStar

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkorová, Libuše
dc.contributor.author Jakubec, David
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:29:13Z
dc.date.available 2010-07-16T13:29:13Z
dc.date.issued 2008-06-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5623
dc.description.abstract Teoretická část bakalářské práce se zabývá popisem součástí k přenosu otáčivého pohybu, konkrétně hřídele a jejich uložení, hřídelové spojky a převody. Praktická část práce obsahuje postup tvorby jednotlivých modelů spojek v jednom z konstrukčních 3D software ( Autodesk Inventor, Catia) pro využití studentů ve výuce. Dále bude vytvořen postup pro mechanicko-pevnostní analýzu v programu Cos-mos/DesignSTAR. cs
dc.format 143 s cs
dc.format.extent 5295115 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hřídel cs
dc.subject hřídelové spojky cs
dc.subject převody cs
dc.subject 3D software cs
dc.subject shaft en
dc.subject shaft couplings en
dc.subject transmissions en
dc.subject 3D software en
dc.title Modernizace výuky předmětu " Základy konstruování a části strojů " využitím software Inventor, Catia, DesignStar cs
dc.title.alternative Upgrade of Subject Machine Parts Tutorial by software Inventor, Catia, DesignStar using en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dvořák, Zdeněk
dc.date.accepted 2008-06-16
dc.description.abstract-translated Theoretical part of bachelor thesis considers of a description of components to transmision turning motion, concretely shaftings and their shaft support, couplings and gearings. Practical part of work includes procedure of creation individual models of couplings in one constructional 3D software ( Autodesk Inventor, Catia) for usage students in education. Next, will be created procedure of mechanical - solidity analysis in software Cosmos/DesignSTAR. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 8587
dc.date.assigned 2008-02-19
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
jakubec_2008_bp.pdf 5.049Mb PDF View/Open
jakubec_2008_vp.doc 38.5Kb Microsoft Word View/Open
jakubec_2008_op.doc 37.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account