Analýza a optimalizace informačních toků vybrané organizace veřejné správy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza a optimalizace informačních toků vybrané organizace veřejné správy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolejšová, Miroslava
dc.contributor.author Urbánková, Iveta
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:30:18Z
dc.date.available 2010-07-16T13:30:18Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5628
dc.description.abstract Cílem této práce je zanalyzovat informační toky Úřadu práce Veselí nad Moravou před 30.6.2007 a po 1.7.2007, porovnat je a navrhnout možná doporučení ke zlepšení. Teoretic-ká část práce vysvětluje principy metod analýzy a návrhu informačního systému. Praktická část seznamuje s výsledky provedené analýzy a na základě výsledků porovnává provedené změny a navrhuje možná doporučení ke zlepšení informačních toků. cs
dc.format 59 s., 8 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1939686 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject analýza cs
dc.subject informační toky cs
dc.subject analyzation en
dc.subject information flows en
dc.title Analýza a optimalizace informačních toků vybrané organizace veřejné správy cs
dc.title.alternative Analysis and optimalization of information flows in the selected public administration organization en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Stříž, Pavel
dc.date.accepted 2008-06-10
dc.description.abstract-translated The aim of this work is analyzing of information flows of employment office in Veselí nad Moravou before 30.6.2007 and after 1.7.2007, comparing and designing eventual advice to improve. Theoretic part of work explains principles of method in analysis and proposal of information system. Practical part shows results of executed analysis and compares exe-cuted changes on the basic of results and proposes the advice of improving the information flows. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 9371
dc.date.assigned 2008-03-17
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
urbánková_2008_bp.pdfBlocked 1.849Mb PDF View/Open
urbánková_2008_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
urbánková_2008_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account