Analýza systému odměňování a motivace prodejců a obchodníků ve společnosti Winpro s.r.o. s využitím příkladu soustavy řízení Baťa

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza systému odměňování a motivace prodejců a obchodníků ve společnosti Winpro s.r.o. s využitím příkladu soustavy řízení Baťa

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lešingrová, Romana
dc.contributor.author Křížanová, Tereza
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:32:04Z
dc.date.available 2013-05-23T23:00:25Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5633
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou systému odměňování a motivace prodejců a obchodníků ve společnosti Winpro s.r.o. s využitím příkladu soustavy řízení Baťa a je rozdělena do dvou větších celků. V teoretické části jsou nejprve charakterizovány pojmy odměňování a motivace při využití poznatků z oblasti řízení lidských zdrojů a psychologie práce. Ve druhé části je blíže popsána společnost Winpro s.r.o. a analyzován současný systém odměňování. Praktická část se dále zabývá popisem plánovaného systému odměňování a jeho srovnání se současným stavem. V závěru jsou vysloveny návrhy a doporučení pro společnost Winpro s.r.o. s možností využití prvků Baťovy soustavy řízení. cs
dc.format 73 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1120170 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 23.05.2013
dc.subject odměňování cs
dc.subject motivace cs
dc.subject mzda cs
dc.subject Baťa cs
dc.subject prodejce cs
dc.subject Winpro s.r.o. cs
dc.subject remuneration en
dc.subject motivation en
dc.subject wage en
dc.subject Baťa en
dc.subject seller en
dc.subject Winpro Ltd en
dc.title Analýza systému odměňování a motivace prodejců a obchodníků ve společnosti Winpro s.r.o. s využitím příkladu soustavy řízení Baťa cs
dc.title.alternative Analysis of remuneration and motivation system of sellers and traders in Winpro Ltd. company with usage of Baťa management system example. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ladová, Janka
dc.date.accepted 2008-06-10
dc.description.abstract-translated This bachelors work analyses the system of remuneration and motivation of sellers and traders in Winpro Ltd. with usage of Baťas managment scheme. My work is divided in two parts. The first one start with defining terms of remuneration and motivation using knowledges in the field of human resource management a psychology of work. In the second part of my study is more detail described company Winpro Ltd. and analyzed actual remuneration system. Practical part of bachelor work is also devoted to description of forthcoming remuneration system and its comparison with the status quo. In conclusion I dissertate about proposals and recommendations for Winpro Ltd. using of elements of Baťas management system. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9766
dc.date.assigned 2008-03-21
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
křížanová_2008_bp.pdfBlocked 1.068Mb PDF View/Open
křížanová_2008_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
křížanová_2008_op.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account