Konstrukce přetlačovací gumárenské formy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Konstrukce přetlačovací gumárenské formy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dvořák, Zdeněk
dc.contributor.author Sviták, Michal
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:32:44Z
dc.date.available 2010-07-16T13:32:44Z
dc.date.issued 2008-06-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5635
dc.description.abstract Bakalářská práce řeší konstrukci gumárenské formy propagačního štítku. Štítek se bude vyrábět z tvrdé pryže. Takovouto výrobu je možno realizovat technologií lisování, přetla-čování nebo vstřikování. Pro výrobu štítku byla zvolena technologie přetlačování. Kon-strukce formy závisí na materiálu výrobku a zvolené technologii výroby. V bakalářské prá-ci jsou navrženy tvar, rozměry a materiál propagačního štítku a konkrétní konstrukční řeše-ní nástroje pro jeho výrobu - formy. Jsou zde také obsaženy základní konstrukční výpočty, sloužící k návrhu této formy, a její výrobní dokumentace. Pro výrobu propagačního štítku je zvolen laboratorní vulkanizační lis. cs
dc.format 90 s. cs
dc.format.extent 3297672 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject gumárenská forma cs
dc.subject propagační štítek cs
dc.subject pryž cs
dc.subject lisování cs
dc.subject přetlačování cs
dc.subject vstřikování cs
dc.subject vulkanizač-ní lis cs
dc.subject rubber mould en
dc.subject propagation label en
dc.subject rubber en
dc.subject compression moulding en
dc.subject transfer moulding en
dc.subject injection moulding en
dc.subject curing press en
dc.title Konstrukce přetlačovací gumárenské formy cs
dc.title.alternative Design of the Transfer Mould en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Javořík, Jakub
dc.date.accepted 2008-06-17
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is dealing with a rubber mould of a propagation label design. The label is going to make of hard rubber. This kind of production can be carried out by the compression, transfer or injection moulding technologies. For the production of the label has been chosen the transfer moulding technology. Construction of a mould depends on material of a product and the chosen production technology. In the bachelor thesis is proposed the shape, proportions and material of the propagation label and the concrete design of a tool for its production - the mould. There are basic constructive calculations which are serving to design this mould and its production documentation included. For the production of the propagation label the laboratory curing press is chosen. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 8582
dc.date.assigned 2008-02-19
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
sviták_2008_bp.pdf 3.144Mb PDF View/Open
sviták_2008_vp.doc 36.5Kb Microsoft Word View/Open
sviták_2008_op.doc 37.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account