Projekt prezentace idey životního pojištění životní pojišťovny AVIVA, a.s. a jeho produktů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt prezentace idey životního pojištění životní pojišťovny AVIVA, a.s. a jeho produktů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staňková, Pavla
dc.contributor.author Fidrhelová, Romana
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:03:46Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:25Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/563
dc.description.abstract Diplomová práce shrnuje informace o životním pojištění, jeho myšlence a historii. Zabývá se psychologickým portrétem klienta, tomuto účelu je zde využito Eysenckova modelu faktorů osobnosti, konstituční typologie a Maslowovy teorie potřeb. Dále mapuje komuni-kaci pojišťoven s veřejností a její trendy do budoucna. V praktické části je provedena analýza současného stavu prezentací životního pojištění a na základě kontaktů s klienty vytvořen psychologický portrét klienta. Na základě těchto analýz je následně vytvořen vhodný projekt prezentace idey životního pojištění a dále je zhodnocen z pohledu jeho uvedení do praxe. cs
dc.format 111 s., 8 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 4319492 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 09.05.2011
dc.subject životní pojištění cs
dc.subject psychologický portrét klienta cs
dc.subject komunikace pojišťoven s veřejností cs
dc.subject idea životního pojištění cs
dc.subject life insurance en
dc.subject psychological portrait of klient en
dc.subject communication of insurance company with public en
dc.subject idea of life insurance en
dc.title Projekt prezentace idey životního pojištění životní pojišťovny AVIVA, a.s. a jeho produktů cs
dc.title.alternative Project of presentation of life insurance idea of insurance company AVIVA, Inc. and its products en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Tomíček, Jan
dc.date.accepted 2006-05-29
dc.description.abstract-translated Graduation theses includs information about life insurance, its idea and its history. Then considers psychological portrait of client, for this theses takes use of Eysenck's model, consitutional typology and Maslow's theory of needs. Then charts a communication of insurance company with public and her future trends. In practic part is made analysis of present level of presentation of life insurance and on basics of meeting with clients is created psychological portrait of client. On this basics is made a project of presentation of idea of life insurance and then is evaluated its practicability. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3621
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
fidrhelová_2006_dp.pdfBlocked 4.119Mb PDF View/Open
fidrhelová_2006_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
fidrhelová_2006_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account