Finanční analýza firmy Spur a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Finanční analýza firmy Spur a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Knápková, Adriana
dc.contributor.author Ryšková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:40:46Z
dc.date.available 2018-08-15T23:00:09Z
dc.date.issued 2008-08-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5658
dc.description.abstract Bakalářská práce zpracovává finanční analýzu firmy Spur a.s. V teoretické části je zpracována rešerše daného tématu. V analytické části je provedeno zhodnocení finanční situace podniku. Zpracované výstupy analýzy hodnotím a srovnávám s doporučovanými hodnotami a interpretuji je v porovnání s odvětvím firmy. V závěru práce hodnotím majetkovou a finanční situaci firmy, určuji její slabé a silné stránky. Současně uvádím návrhy a doporučení vedoucí ke zlepšení hospodaření firmy. cs
dc.format 88 s., 8 s. příloh cs
dc.format.extent 1362554 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 15.08.2018
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject absolutní ukazatele cs
dc.subject poměrové ukazatele cs
dc.subject rozdílové ukazatele cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject absolute indicators en
dc.subject ratio indicators en
dc.subject difference indicators en
dc.title Finanční analýza firmy Spur a.s. cs
dc.title.alternative Financial analyze of company Spur a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Škodáková, Petra
dc.date.accepted 2008-09-08
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis compiles the financial analysis of the company Spur a.s. The theoretical part focuses on processing the background research of the topic given. At the analytic part the evaluation of the company financial situation is working out. Processed outputs are evaluated, compared with the values recommended and are interpreted as compared to the branch. At the close of the analysis the asset and financial situation of the company is evaluated, the weak ans strong points are pointed out. All at once the suggestions and recommendations leading to the company economy improvement are brought out. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6067
dc.date.assigned 2008-06-16
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
ryšková_2008_bp.pdfBlocked 1.299Mb PDF View/Open
ryšková_2008_vp.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open
ryšková_2008_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account