Senioři jako cílová skupina

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Senioři jako cílová skupina

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavlů, Dušan
dc.contributor.author Holčáková, Jitka
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:04:32Z
dc.date.available 2010-07-13T13:04:32Z
dc.date.issued 2006-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/565
dc.description.abstract Obyvatelstvo České republiky je na přelomu 20. a 21. století nejstarší v celé své dosavadní historii. Vedle demografických změn se stárnutím obyvatelstva se zákonitě v budoucnu změní i životní styl společnosti, dojde ke změnám struktury trhu průmyslového zboží i ke změnám životních hodnot. Dnešní senioři se změnili, dávají přednost aktivnějšímu prožívání důchodového věku. Zřejmé jsou sociální a ekonomické parametry: vyšší vzdělání, počítačová gramotnost, větší nároky na životní úroveň, na rozsah služeb Starší lidé budou vzdělanější a tím také aktivnější, sebevědomější a se širším spektrem zájmů. Je důležité, aby si lidé už v produktivním věku začali uvědomovat nutnost spoření finančních prostředků na období důchodu, a to formou různých penzijních připojištění, životních pojištění, investičních kapitálových pojištění, stavebního spoření Segment seniorů bude představovat pro spotřební průmysl velice významnou zákaznickou sféru. Zvyšující se podíly seniorů ve společnosti jasně předznamenávají, že v budoucnosti senioři nebudou marginální skupinou, jejíž hodnoty a orientace mohou být přehlíženy. Nekomerční sektor také nabízí mnoho kvalitních služeb a aktivit směřovaných primárně na tuto cílovou skupinu. cs
dc.format 70 s., 20 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 3820781 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Senior cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject ageismus cs
dc.subject elderspeak cs
dc.subject demografická panika cs
dc.subject cílová skupina cs
dc.subject nekomerční sektor cs
dc.subject internetový portál pro seniory cs
dc.subject univerzita třetího věku cs
dc.subject komerční sektor cs
dc.subject reklama cs
dc.subject segment cs
dc.subject marketing cs
dc.subject produkty pro seniory cs
dc.subject Senior en
dc.subject ageing en
dc.subject ageism en
dc.subject elderspeak en
dc.subject demographic panic en
dc.subject target group en
dc.subject non-commercial sector en
dc.subject internet gate for seniors en
dc.subject the third age university en
dc.subject commercial sector en
dc.subject advertising en
dc.subject segment en
dc.subject marketing en
dc.subject products for seniors en
dc.title Senioři jako cílová skupina cs
dc.title.alternative Seniors like a target group en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Navrátilová, Svatava
dc.date.accepted 2006-05-30
dc.description.abstract-translated Today's population of the Czech Republic is the oldest one during the whole up to now existence. Beside demographical changes, aging of the population inevitably brings the change of life style as well. Inevitable are also changes in consumer goods structure and life values. Current seniors has changed, they prefer more active spending of their spare time. Obvious are social and economic parameters: higher education, IT literacy, higher demands for live standard, for amount of services Older people will become more educated and thus more active and self confident and with wider spectre of interests. People of the productive age are becoming aware of the necessity to arrange vital moves concerning their retirement period. To assure a dignified later life they have to safe financial resources by investments in pension insurance, life insurance, capital insurance, housing saving Seniors will become an important market segment. The growing participation of seniors in society clearly indicates that in the future, seniors will not represent a marginal group, its values and orientation will no longer be overseen. Non commercial sector offers ample of services and activities primarily focused on this target group. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2709
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
holčáková_2006_dp.pdfBlocked 3.643Mb PDF View/Open
holčáková_2006_vp.doc 64Kb Microsoft Word View/Open
holčáková_2006_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account