Transformace účetních výkazů fúzované společnosti EXPRESS-INTERFRACHT mezinárodní spedice CZ s.r.o. z české legislativy do IAS/IFRS

DSpace Repository

Language: English čeština 

Transformace účetních výkazů fúzované společnosti EXPRESS-INTERFRACHT mezinárodní spedice CZ s.r.o. z české legislativy do IAS/IFRS

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šteker, Karel
dc.contributor.author Hudečková, Barbora
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:54:32Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5673
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce je transformace účetních výkazů fúzované společnosti EXPRESS-INTERFRACHT mezinárodní spedice CZ s.r.o. z české legislativy na mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Teoretická část nás seznamuje s harmonizací účetnictví, s účetní závěrkou sestavenou podle české legislativy a s účetní závěrkou sestavenou v souladu s IAS/IFRS, vyčísluje základní rozdíly mezi českou legislativou a IAS/IFRS. Teoretická část se dále zaměřuje na finanční analýzu a její hlavní ukazatele. Druhou částí mé diplomové práce je část praktická. Úvodní část se zabývá rozborem rozvahy a výkazu zisku a ztráty k 31.12.2007. Projektová část se již týká samotného projektu tj. transformace účetních výkazů fúzované společnosti. Závěr projektové části hodnotí vliv transformace účetních výkazů na výsledky finanční analýzy. cs
dc.format 108 s., 36 s. příloh cs
dc.format.extent 36544061 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 05.05.2028
dc.subject Mezinárodní standardy účetního výkaznictví cs
dc.subject harmonizace cs
dc.subject účetní závěrka cs
dc.subject fúzovaná společnost cs
dc.subject transformace cs
dc.subject International Financial Reporting Standards en
dc.subject harmonization en
dc.subject final accounts en
dc.subject financial analysis en
dc.subject merged company en
dc.subject transformation en
dc.title Transformace účetních výkazů fúzované společnosti EXPRESS-INTERFRACHT mezinárodní spedice CZ s.r.o. z české legislativy do IAS/IFRS cs
dc.title.alternative Transformation of financial statements of merged company EXPRESS-INTERFRACHT international spedition CZ s.r.o. from czech legislation to IAS/IFRS. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Popesko, Boris
dc.date.accepted 2008-06-02
dc.date.vskp-available 2028-05-05
dc.description.abstract-translated In my thesis I focus on transformation of financial statements of the merged company EXPRESS-INTERFRACHT CZ s.r.o. from Czech legislation to the International Financial Reporting Standards . My thesis consists of two main parts. Theoretical part describes accounting harmonization, final accounts according to the Czech legislation and IAS/IFRS reporting. This chapter further deals with financial analysis with its key indicators. The second part is the practical part. Elaboration of the balance sheet and profit and loss account to 31st December 2007 is covered in the analytical section whereas the project section deals directly with the main topic, i.e. conversion of the financial statements of a merged company. The final section then evaluates the effect of this transformation on the outcome of financial analysis. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 8823
dc.date.assigned 2008-03-10
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hudečková_2008_dp.pdfBlocked 34.85Mb PDF View/Open
hudečková_2008_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
hudečková_2008_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account