Vliv manažerské funkce kontroly na kvalitu produkce potravinářské firmy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv manažerské funkce kontroly na kvalitu produkce potravinářské firmy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sičak, Pavol
dc.contributor.author Gondová, Blanka
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:55:00Z
dc.date.available 2010-07-16T13:55:00Z
dc.date.issued 2008-06-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5675
dc.description.abstract Bakalářská práce řeší problematiku vlivu manažerské funkce kontroly na dosahovanou kvalitu v potravinářské firmě. Cílem předkládané práce je ukázat uplatnění manažerského přístupu k realizaci této funkce, jakožto prostředku k dosahování kvality a schopnosti prosadit se v náročném konkurenčním prostředí na trhu. Pro ověření uplatnění teoretických poznatků o reálném naplňování manažerské funkce kontroly jsou tyto poznatky konfrontovány s prací managementu firmy TRUMF International s.r.o., která se zabývá výrobou koření a aromatických výtažků. cs
dc.format 81 s., 6 s. příloh cs
dc.format.extent 1232944 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject manažer cs
dc.subject funkce cs
dc.subject kontrola cs
dc.subject kvalita cs
dc.subject HACCP cs
dc.subject ISO normy cs
dc.subject certifikace cs
dc.subject CE cs
dc.subject Klasa cs
dc.subject koření cs
dc.subject shoda cs
dc.subject neshoda cs
dc.subject ověřování cs
dc.subject přezkoumání cs
dc.subject manager en
dc.subject function en
dc.subject control en
dc.subject quality en
dc.subject HACCP en
dc.subject ISO standards en
dc.subject certification en
dc.subject CE en
dc.subject Klasa en
dc.subject spices en
dc.subject conformity en
dc.subject non-conformance en
dc.subject verification en
dc.subject review en
dc.title Vliv manažerské funkce kontroly na kvalitu produkce potravinářské firmy cs
dc.title.alternative The Influence of Manager Control Function on the Quality of the Food Company Production en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lošek, Václav
dc.date.accepted 2008-06-18
dc.description.abstract-translated This bachelor 's thesis concentrates on problems of the influence of the manager function control on the reached quality in a food company production. The aim of the presented thesis is to show the use of the manager's approach to the realization of this function as the means of reaching the high quality products and their usage on the market. For a verification of the theoretical knowledge about the realistic usage of the Manager's control function will be confronted with the work of the management of the company TRUMF International Ltd which deals with the spices and aromatic extracts production. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/142 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 5271
dc.date.assigned 2007-11-23
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
gondová_2008_bp.pdfBlocked 1.175Mb PDF View/Open
gondová_2008_vp.doc 43Kb Microsoft Word View/Open
gondová_2008_op.doc 46Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account